Aikuisten sosiaalipalvelut

Sosiaalitoimisto on avoinna kunnanviraston aukioloaikoina (9-15).
Henkilökohtaiseen asiointiin toimistossa varataan aika puhelimitse numerosta 040 3479 211.

Luhangan kunnan Kelan asiointipalvelu on päättynyt. Lähin asiointipalvelu on Joutsan kunnassa virastotalon yhteydessä os. Länsitie 5, 19650 JOUTSA


Sosiaalitoimistossa voi asioida mm. seuraavissa asioissa:
* omaishoidon- ja lasten kotihoidon tuki,
* vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto,
* elatustuki ja -apu,
* lastensuojelu,
* päihdehuolto,
* toimeentulotuki,
* palvelumaksut,
* veteraaniasiat,
* lasten huolto- ja tapaamisoikeus sekä
* päivähoitohakemukset


TOIMEENTULOTUKI
Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen perheensä toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotukeen on oikeutettu kuntalainen, joka on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa muulla tavoin. Perustoimeentulotuki haetaan KELA:sta.

Toimeentulotukea haetaan kirjallisesti. Hakemuslomakkeita saa kunnantalon eteisestä tai sosiaalitoimistosta, hakemuksen voi tehdä myös sähköisesti.

SOSIAALIPÄIVYSTYS
Sosiaalipäivystys on akuuteissa, sosiaalisissa kriisi- ja hätätilanteissa välittömän avun tarpeeseen vastaava palvelu. Sosiaalipäivystyksen työkenttänä ovat etenkin lastensuojelun akuutit ongelmatilanteet. Virka-aikana sosiaalipäivystyksestä vastaa sosiaalitoimisto. 
Virka-ajan ulkopuolella klo 16.00 – 8.00 sosiaalipäivystys: p. 014 266 0149
mikäli sosiaalipäivystäjä ei pysty vastaamaan puheluun, päivystyksen tavoittaa edelleen yleisen hätänumeron 112 kautta.

https://www.jyvaskyla.fi/hatatilanteet_ja_paivystys/sosiaalipaivystys

EDUNVALVONTA
Luhangan kunnan yleisen edunvalvojan tehtäviä hoitaa Keski-Suomen oikeusaputoimisto. Asiakasopastus p. 029 56 52245
Sähköposti: keski-suomi.edunvalvonta(at)oikeus.fi
Lisätietoja: http://www.oikeus.fi

TALOUS- JA VELKANEUVONTA
Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta.
Ajanvaraus p. (014) 266 0000, tiistai-torstai klo 12-14.
Lisätietoja: www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-laskut-perinta/talous–ja-velkaneuvojat/

KULUTTAJANEUVONTA
Kuluttajaneuvonta p. 029 553 6901.
Lisätietoja: http://www.kuluttajavirasto.fi/kuluttajaneuvonta/

SOSIAALIASIAMIES


SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU LUHANGASSA 15.5.2019 ALKAEN /TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET (Perustltk 36§ / 16.4.2019)