Aikuisten sosiaalipalvelut

Joutsan sosiaalipalvelut tuottavat myös Luhangan kunnan aikuissosiaalityön palvelut. Ne pitävät sisällään

  • Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen
  • Välitystiliasiakkuudet
  • Sosiaaliohjauksen
  • Mielenterveys- ja päihdetyön


Toimeentulotuki

Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta.

Toimeentulotuen verkkoasiointi: www.kela.fi/asiointi

Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki haetaan kunnasta. Palvelun luhankalaisille tuottaa Joutsan sosiaalipalvelut ja ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen asiointi tapahtuu Joutsan kunnan kautta. Lisää tietoa palvelusta Joutsan kunnan verkkosivuilta.Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys on akuuteissa, sosiaalisissa kriisi- ja hätätilanteissa välittömän avun tarpeeseen vastaava palvelu. Sosiaalipäivystyksen työkenttänä ovat etenkin lastensuojelun akuutit ongelmatilanteet. Virka-aikainen sosiaalipäivystysnumero on 040 3479 211. Virka-ajan ulkopuolella klo 16.00 – 8.00 sosiaalipäivystys: p. 014 266 0149, mikäli sosiaalipäivystäjä ei pysty vastaamaan puheluun, päivystyksen tavoittaa edelleen yleisen hätänumeron 112 kautta.

https://www.jyvaskyla.fi/hatatilanteet_ja_paivystys/sosiaalipaivystys

Edunvalvonta

Luhangan kunnan yleisen edunvalvojan tehtäviä hoitaa Keski-Suomen oikeusaputoimisto. Asiakasopastus p. 029 56 52245
Sähköposti: keski-suomi.edunvalvonta(at)oikeus.fi
Lisätietoja: http://www.oikeus.fi

Talous- ja velkaneuvonta

Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta.
Ajanvaraus p. (014) 266 0000, tiistai-torstai klo 12-14.
Lisätietoja: www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-laskut-perinta/talous–ja-velkaneuvojat/

Keski-Suomen oikeusaputoimistosta saa talous- ja velkaneuvonnan palveluja nyt
myös sähköisesti:
Asiakas voi nyt ottaa yhteyttä talous- ja velkaneuvontaan sähköisen asiointipalvelun kautta ja kertoa
tilanteestaan. Talous- ja velkaneuvonta vastaa asiakkaalle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa.
Palvelu toimii seuraavasti:

  1. Asiakas menee Keski-Suomen oikeusaputoimiston verkkosivulle ja klikkaa sieltä talous- ja
    velkaneuvonnan sähköisen asioinnin:
    https://oikeus.fi/oikeusapu/keski-suomenoikeusaputoimisto/fi/
  2. tai https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/talous_ja_velkaneuvonta/asiakkaaksi/sahkoinenasiointipalvelu.htmlKULUTTAJANEUVONTA
Kuluttajaneuvonta p. 029 553 6901.
Lisätietoja: http://www.kuluttajavirasto.fi/kuluttajaneuvonta/

SOSIAALIASIAMIES


SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU LUHANGASSA 15.5.2019 ALKAEN /TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET (Perustltk 36 § / 2.12.2020)