Europarlamenttivaalit 26.5.2019

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 klo 9.00 –20.00.

ÄÄNIOIKEUS

Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää kortin viimeistään 2.5.2019 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa.

Ennen äänestämistä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT

– äänestysalue I, kirkonkylä: Kylätalo, Kotipellontie 1

– äänestysalue II, Tammijärvi: Luhangan koulu, Tammijärventie 316

ENNAKKOÄÄNESTYS

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on Kylätalo, Kotipellontie 1, Luhanka.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna:

15. -17.5.2019 klo 9.00-15.00

20. -21.5.2019 klo 9.00-15.00

Ennakkoäänestys Palvelukeskus Tuuliharjussa toimitetaan vaalitoimikunnan myöhemmin ilmoittamana ajankohtana.

KOTIÄÄNESTYS

Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle viimeistään 14.5.2019 klo 16. puh. 040 3479 215.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Lisätietoa vaaleista saa keskusvaalilautakunnalta ja www.vaalit.fi.

2.5.2019 LUHANGAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA