Gradia esittelee palvelujaan omistajakunta Luhangassa

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia kiertää parhaillaan omistajakunnissa. Kuntakierroksella keskustellaan Gradian kuntalaisille sekä kunnan työ- ja elinkeinoelämälle tarjoamista palveluista ja niiden kehittämisestä kunnan tarpeiden näkökulmasta.

Tarve omistajakuntien ja koulutuskuntayhtymän vuorovaikutukseen kuntayhtymän hallitus- ja valtuustotyöskentelyn lisäksi on selvästi kasvanut. Kunnilla on myös yhä suurempi kiinnostus koulutuksen ja osaamisen strategiseen johtamiseen. Taustalla ovat koulutuksen rahoituksen niukkuus, uusi toisen asteen koulutuksen lainsäädäntö, talouskasvun ja teknologisen kehityksen kiihdyttämä osaajapula sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja maakuntarakenteiden uudistuspyrkimykset. Ne luonnollisestikin vaikuttavat kuntien talouteen ja rooliin.

Kuntien tulisi saada nykyistäkin enemmän hyötyä omistamastaan toiminnasta, ja siksi Gradian kuntakierroksella tarkastellaan myös keinoja keskinäisen vuorovaikutuksen ja sitoutumisen lisäämiseksi.

Koosta riippumatta jokainen omistajakunta voi vaikuttaa kuntayhtymän toimintaan.  Omistajaohjausta käsiteltiin Kuntaliiton koordinoimassa hankkeessa, jossa Gradia ja omistajakunnista kaksi, Jyväskylä ja Toivakka, olivat mukana. Ammatillinen koulutus – mainettaan parempi. Kuntien omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa -loppuraportti on ladattavissa maksutta Kuntaliiton verkkokaupasta: http://shop.kuntaliitto

Gradian palveluiden ytimessä ovat ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus erityisesti silloin, jos kunnassa ei ole omaa lukiota tai vastaavaa tarjontaa. Lisäksi tarjontaan kuuluvat henkilöstökoulutus ja laaja hanketoiminta. Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston EduFutura-yhteistyö tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia, joista tietoa kierroksella.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian omistajakunnat ovat Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Keuruu, Kuhmoinen, Laukaa, Luhanka, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen.

Gradian järjestämisluvan mukainen toiminta-alue ammatillisessa koulutuksessa on Keski-Suomi. Lisäksi Gradia järjestää lukiokoulutuksen Jyväskylässä sekä taiteen perusopetusta ja aikuisten peruskoulutusta. Opiskelijoita on kaikkiaan 25 000. Gradian omistajakunnissa asuu yhteensä noin 210 000 ihmistä.

Olemme tavattavissa Luhangan kyläkaupassa perjantaina 10.5. klo 12-15. Kuntalaiset ovat tervetulleita tutustumaan Gradian koulutuspalveluihin sekä työ- ja yrityselämän edustajat Gradian yrityksille tarjoamiin osaamispalveluihin!

Vesa Saarikoski, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian johtaja
Gradian kuntakierroksen tiimiläiset