Kunnanhallituksen kokous 11.11.

Aika: 11.11.2019 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2

Käsiteltävät asiat 138 – 150

Asia §            Sivu               Otsikko                                                                                                

138                 218                 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
139                 219                 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
140                 220                 Esityslistan hyväksyminen
141                 221                 Valtuuston päätösten täytäntöönpano ja päätökset kokouksesta 30.10.2019
142                 222                 Kunnan palvelinympäristön päivittäminen
143                 223                 Talousarvioehdotus vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2021 ja 2022
144                 225                 Luhangan kunnan yhteistyötoimielin
145                 226                 Tilannekatsaus talous- ja palkkahallinnon uudelleen organisoitumiseksi
146                 227                 Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry:n hallituksen edustajan valitseminen vuodelle 2020
147                 228                 Käyttötalouden toteuma 1-9 / 2019
148                 229                 Kunnanhallitukselle saapunut posti                                   
149                 230                 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
150                 231                 Muut asiat