Kunnanhallituksen kokous 18.5.2020

Aika 18.5.2020 klo 17.00
Paikka Valtuustosali, Hakulintie 2
Käsiteltävät asiat 57 – 67

Asia § Otsikko

57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
58 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
59 Esityslistan hyväksyminen
60 Opettajien TVA-kriteerin päivitys
61 Kuntatodistusohjelman perustaminen
62 Sosiaalityöntekijän viran perustaminen
63 Kunnan edustajat kutsuntoihin vuonna 2020
64 Puukaupan toteuttaminen tilalla Kesäime 4:677
65 Kunnanhallitukselle saapunut posti
66 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
67 Muut asiat

Ilmoitusmenettely

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 14.5.2020
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 25.5.2020 ja kunnan verkkosivuilla 25.5.2020 alkaen