Kunnanhallituksen kokous 20.1.2019

Aika 20.1.2020 klo 17.00
Paikka Valtuustosali, Hakulintie 2

Käsiteltävät asiat 1-11

Asia § Otsikko                                                                                                

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
3 Esityslistan hyväksyminen
4  Valtuuston päätösten täytäntöönpano ja päätökset kokouksesta 5.12.2019
5 Lausuntopyyntö (KESELY/2144/2019) Salola Wind Park Oy:n Salolan tuulivoimapuisto -hanke, Jyväskylä
6 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin perussopimuksen muutoksen valmistelu
7 Luhangan vanhainkodin muuttaminen tehostetun palveluasumisen yksiköksi
8 Otto-oikeuden käyttäminen perusturvalautakunnan päätökseen 17.12.2019 § 116
9 Kunnanhallitukselle saapunut posti                                   
10 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
11 Muut asiat      

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 16.1.2020

Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 27.1.2020 ja kunnan verkkosivuilla 27.1.2020 alkaen