Esi- ja perusopetus

Luhangan koulu

Esi- ja perusopetus Luhangassa

Haluathan, että lapsesi tulee kuulluksi ja nähdyksi koulupäivänsä aikana? Haluathan, että lapsesi saa oppia turvallisessa, luonnonläheisessä ja upeassa ympäristössä? Tämä toteutuu Luhangan kunnan koulussa.

Luhangassa on yksi perusopetuksen alakoulu, Luhangan koulu. Uusi ja uutta opetusuunnitelmaa tukeva koulurakennus otettiin käyttöön syksyllä 2017. Luhangan koulu on pienehkö kylä- ja seutukoulu. Koulussamme on oppilaita seuraavilta maantieteellisiltä alueilta: Luhanka, Joutsan Pappinen, Jyväskylän Putkilahti ja Hartolan Vuorenkylä. Seutukouluna pystymme palvelemaan lähialueen perheitä, ihmisiä, mahdollisimman hyvin kuntarajoihin katsomatta.

Luhangan kunnan esiopetus järjestetään Luhangan koulussa. Esiopetus ja perusopetus ovat tiiviissä yhteistyössä ja siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen on vaivaton yhteistyön, yhteisen henkilökunnan ja yhteisten tilojen vuoksi.

Laaja-alaiset oppimissisällöt, joita koulumme painottaa ovat ajattelun kehittyminen ja oppimaan oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu ja itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Huomioimme toiminnassamme tietysti  ihmisten kunnioittamisen, mutta myös luonnon kunnioittamisen. Tämä näkyy kouluarjessa esimerkiksi kierrättämisenä ja säästäväisyytenä. Olemmekin mukana Vihreä lippu-ympäristönsuojeluohjelmassa.

Tervetuloa Luhangan kouluun! Täällä tehdään tulevaisuus yhdessä!

Luhangan koulu Peda.netissä: