Perusturvalautakunnan kokous 12.5.2020

Aika 12.05. 2020 klo 17:00 –

Paikka Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 LUHANKA

Käsiteltävät asiat 32-42                  

Asia §                                                                                            

32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                

33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               

34 Esityslistan hyväksyminen

35 Perusturvan toteuma ajalta 1.1- 31.3.2020  

36 Koronapandemian tilanne Luhangassa ja siihen liittyvät toimenpiteet ja mahdolliset muutokset perusturvan osalta

37 Kotihoidon kriteerit, Palvelukeskus Tuuliharju                                       

38 Hyvinvointityöryhmän muistio

39 Lausunto päivähoitopaikkojen yhdistämisestä Luhangan kunnassa

40 Perusturvalautakunnan kokoukset ajalla 6. 2020 – 12.2020.

41 Muut asiat

42 Ilmoitusasiat

Ilmoitusmenettely Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 7.5.2020

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla alkaen 2020