Perusturvalautakunnan kokous 18.2.2020

Aika 18.2.2020 klo 17:00-
Paikka Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 12-20

Asia § Otsikko

§ 12 Kokouksen laillisuus
§ 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 14 Esityslistan hyväksyminen
§ 15 Luhangan kunnan palvelukeskus Tuuliharjun valvonta-asia / LSSAVI/2307/2018
§ 16 Luhangan kunnan ostopalvelut / sosiaalityö / tilannekatsaus
§ 17 Luhangan vanhainkodin muuttaminen tehostetun palveluasumisen yksikössä/ prosessin eteneminen
§ 18 Sosiaalieffica -järjestelmän hankinta perusturvaan
§ 19 Muut asiat
§ 20 Ilmoitusasiat

Ilmoitusmenettely: Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 13.2.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla alkaen