Perusturvalautakunnan kokous 21.1.2020

Aika 21.1.2020 klo 17:00 –

Paikka Palvelukeskus Tuuliharju, Hakulintie 3

Käsitellyt asiat                    

Asia §  Otsikko                                                                                                

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               

3 Esityslistan hyväksyminen

4 Luhangan kunnan sanallinen ja numeraalinen talousarvio (budjetti)

5 Asiakasmaksut, tuet, palkkiot ja korvaukset vuonna 2020

6 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma ( LAPE) jatkuminen Keski-Suomessa sekä meneillään olevat muut selvitykset ja sisällöt vuosina 2020-22

7 Luhangan kunnan sosiaalityöhön liittyvien ostopalvelujen päättyminenJoutsan kunnan kanssa 15.3.2020

8 Muutospäätös perusturvalautakunnan kokouksessa 17.12.2020 tehtyyn päätökseen 115§/ Erityisryhmien tukiasunnot

9 Luhangan perusturvan omavalvontasuunnitelma/ perusturva ja päivähoidon osuus varhaiskasvatuksesta

10 Muut asiat

11 Ilmoitusasiat

Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

Ilmoitusmenettely Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 15.1.2020

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla alkaen