Rakennuslautakunnan kokous 23.1.2020

AIKA                                                23.1.2020    klo 16.00

PAIKKA                                           Kuntala, Hakulintie 2

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

§    Otsikko                                                                                         

1  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                                                              

2  Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen           

3    Esityslistan hyväksyminen        

4     Rakennuslautakunnan varsinaisten kokousten ajasta ja paikasta päättäminen                 

5    Rakennuslautakunnan laskujen hyväksyminen                                                                               

6     Rakennuslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen                                                                    

7      Rakennuslautakunnan pöytäkirjojen nähtävilläolo                                                                          

8      Rakennuslautakunnan kokouskutsun toimittamistapa                                                                  

9       Muut asiat                                                                                                                                                        

10     Ilmoitusasiat                                                                                                                                                 

         Oikaisuvaatimusohjeet Ja valitusosoitus                                                                                   

Ilmoitusmenettely;          Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululu 16.1.2020

                                                          Ilmoitustaulunhoitaja

                                                          Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

                                                          Paikka ja aika

                                                          Luhangan tekninen toimisto 30.1.2020 ja kunnan verkkosivuilla.