Sivistyslautakunnan kokous 18.2.2020

Aika: 18.2.2020 klo 17.30
Paikka: Luhangan koulu, Tammijärventie 316
Käsiteltävät asiat: 13-20

Asia § Otsikko

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 14 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 15 Esityslistan hyväksyminen
§ 16 Viranhaltijapäätökset
§ 17 Sivistystoimen toimintakertomus toimintavuodelta 2019
§ 18 Opetustoimelle saapunut posti
§ 19 Muiden lautakuntien, kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten tiedoksi antaminen sivistyslautakunnalle
§ 20 Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on ilmoitettu kaikille lautakunnan jäsenille ja muille asianosaisille Luhangan kunnan kotisivuilla 10.2.2020 ja lähetetty kaikille 10.2.2020

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä:
Luhangan kunnanvirastolla 25.2.2020 ja kunnan verkkosivuilla 25.2.2020 alkaen