Sivistyslautakunnan kokous 21.1.2020

Aika 21.1.2020 klo 17.30, kakkukahvit + siv.toim.palkinnon jako 17.00
Paikka Kylätalo, Kotipellontie 2
Käsiteltävät asiat 1 – 12
Asia §
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3 Esityslistan hyväksyminen
4 Sivistyslautakunnan kokousajankohta ja -tiheys toimintavuonna 2020
5 Sivistystoimen hallintokunnan laskujen hyväksyjät toimintavuonna 2020
6 Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v. 2020
7 Viranhaltijapäätökset
8 Luhangan kunnan esi- ja peruskoulun työ- ja loma-ajat lukuvuodelle
2020-2021
9 Vuoden 2019 tsempparit ja tsemppaaja
10 Opetustoimelle saapunut posti
11 Muiden lautakuntien, kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten tiedoksi
antaminen sivistyslautakunnalle
12 Muut asiat

Ilmoitusmenettely Tämä kokouskutsu on ilmoitettu kaikille lautakunnan jäsenille ja muille asianosaisille Luhangan kunnan kotisivuilla 14.1.2020 ja lähetetty kaikille 14.1.2020.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Luhangan kunnanvirastolla 28.1.2020 ja kunnan verkkosivuilla 28.1.2020 alkaen.