Sivistyslautakunnan kokous 31.3.2020

Aika  31.3.2020 klo 17.30, kahvit klo 17.00
Paikka  Luhangan koulu, Tammijärventie 316, 19910 TAMMIJÄRVI

Käsiteltävät asiat § 21-31

Asia §      
21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   
22 Pöytäkirjan tarkastajien valinta   
23 Esityslistan hyväksyminen  
24 Viranhaltijapäätökset
25 Luhangan koulun iltapäivätoiminta lv 2020-2021
26 Kesäilttis
27 Lukuvuosi 2020-2021 ja tuntikehys
28 Luhangan pääkirjaston käyttäjäkokemuksen parantaminen
29 Opetustoimelle saapunut posti
30 Muiden lautakuntien, kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten tiedoksiantaminen
31 41 Muut asiat

Tämä kokouskutsu on ilmoitettu kaikille lautakunnan jäsenille ja muille asianosaisille Luhangan kunnan kotisivuilla 24.3.2020 ja lähetetty kaikille 24.3.2020.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Luhangan kunnanvirastolla 7.4.2020 ja kunnan verkkosivuilla 7.4.2020 alkaen.