Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

24.9.2012

TONTTEJA HEPOLUHDASTA


HEPOLUHDAN VAPAANA OLEVAT TONTIT

AO-rakennuspaikat

Runsaasti hyvillä rakennupaikoilla olevia maisematontteja, ilman omaa rantaa.
Hinta 6 euroa /m2


AP-rakennuspaikat (pientalot ja kytketyt pientalot ja rivitalot)
Kunnanhallituksen erillisen päätöksen mukaan.

Hepoluhdan asemakaava aukeaa seuraavasta linkistä:

www.skjkl.fi/Luhanka/Hepoluhta

Hepoluhdan tonttien myynti

Luhangan kunta p. 040 3479201
Metsä-Pirkka Ky / Jouko Pirkkalainen (LKV) puh. 040-761 0237.


Luhangan kunta myy tontteja omakotitalorakentamiseen. Myytävät tontit sijaitsevat Hepoluhdan asemakaava-alueella kirkonkylän keskustan tuntumassa kortteleissa 104, 105,106, 116 sekä AP-tontteja kortteleista 113 ja 119.

Rakentamista koskevia ohjeita saa teknisestä toimistosta, os. Hakulintie 2, rakennustarkastaja Risto Salonen  p. 040 3479212 ja p, 040 5558204. Tekninen toimisto on avoinna ma-pe klo 9.00 – 15.00.

Tärkeimmät myyntiehdot

 Kauppahinnat ovat valtuuston 18.9.2008 tekemän hinnoittelupäätöksen mukaiset. Kunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt hakemukset. 

Saman ostajatahon (yritykset) useamman tontin varaaminen ja mahdollinen kauppa harkitaan kunnanhallituksessa erikseen käyttötarkoituksen, kaavan toteutumisen sekä kunnallistekniikan kustannusten kohdistamisen perusteella (sopimus kunnallistekniikan kustannusten jakamisesta kunnan 
ja ostajan välillä).

Kunta luovuttaa tontit rakentamattomina.

 Alueella on kunnallistteknikka valmiina. Teiden asfaltointi suoritetaan kesällä 2016.

Ostaja on velvollinen kauppahinnan lisäksi maksamaan tontin lohkomiskustannukset ja julkisen kaupanvahvistajan palkkion. 

Tontin rakentamisvelvoite on vähintään 40 % asemakaavan mahdollistamasta rakennusoikeudesta. 

Ostaja tekee tarvittaessa omalla kustannuksellaan tontin maaperäselvityksen. 

Hyväksyttyjen piirustusten mukaiset rakennukset on rakennettava kolmen vuoden kuluessa kaupan tekemisestä.  Rakennettaessa on noudatettava kaavamääräyksiä. 

Rakentamattoman tontin tai sen osan edelleen luovuttaminen määritellään kauppakirjaehdoissa.

Kiinteistö tulee liittää kunnan vesi- ja viemäriverkostoon. Mikäli kiinteistön jätevesiä ei voida johtaa kunnan viemäriverkostoon viettoviemärillä, vastaa kiinteistö jätevesien pumppaamisesta viemäriverkostoon omalla kustannuksellaan kaavamääräysten mukaan. 

 

Kuulutukset

14.2.19 - Vesilain mukainen päätös

 

7.2.19 - Päätös ympäristönsuojelulain 118§:n mukaisesta ilmoituksesta

 

21.1.19 - Vesilain mukainen lupahakemus

 

15.1.19 - Luhangan esikouluun ja ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

 

8.1.19 - Joutsenlampi Ralli 2019

 

12.12.18 - Vesilain mukainen lupahakemus

 

12.12.18 - Luhangan kunnanvaltuuston kokous 21.12.2018

 

11.12.18 - Luhangan kunnan hulevesitulvariskien alustava arviointi 2. kierros

 

29.11.18 - Avustus asumisneuvontatoimintaan

 

12.11.18 - Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta

 

21.2.18 - Luhangan kunnan ympäristönsuojelumääräykset

 

12.10.17 - Luhangan kunnan rakennusjärjestyksen päivittäminen

 

12.10.17 - Luhangan kunnan ympäristönsuojelumääräysten laatiminen

 

15.3.17 - Luhanka, Pien-Päijänteen rantaosayleiskaava

 

8.1.13 - Luhangan kunnan vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

 

Tiedotteet

22.1.19 - Ympäristöterveydenhuollon palvelut

 

13.12.18 - Kiinteistön Laaniahon myynti

 

23.10.18 - Luhangan kunnan 150-vuotislahjoitus

 

18.10.18 - Vanhuspalveluiden odotusajat v. 2018

 

2.10.18 - Valokuvia Luhangasta

 

23.8.18 - Asiointiliikenne Joutsaan ajalla 7.9.2018 - 17.5.2019

 

8.8.18 - Kuntastrategian valmistelu

 

23.3.18 - Tapahtumakalenterin päivitys

 

2.11.17 - Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta tarjoaa pikaneuvontaa kerran viikossa ilman ajanvarausta Jyväskylässä 9.11. alkaen

 

25.10.17 - Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin vuodelle 2018

 

3.8.17 - Hyvinvointikertomus 2017

 

13.4.17 - Pien-Päijänteen rantaosayleiskaava

 

23.10.15 - Lomituspalvelujen Sysmän paikallisyksikkö

 

20.7.15 - Pyydysmerkkien myynti Luhangan osakaskunnan vesialueella

 

8.12.14 - Joutsan ilta- ja viikonloppupäivystys loppuu 1.1.2015 alkaen

 

1.2.13 - Yksityisteiden valtionavustushakemukset käsitellään keskitetysti vuodesta 2013 alkaen Pirkanmaan ELY-keskuksessa

 

24.9.12 - TONTTEJA HEPOLUHDASTA