Vanhuspalveluiden odotusajat 2018-2019

9.4.2019

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 26 § velvoitetaan kuntia julkaisemaan ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Luhangan kunnan vanhuspalveluihin ei ole ollut jonoja aikavälillä 1.10.2018-30.3.2019

Sirpa Hyytiäinen
Luhangan kunta
perusturvajohtaja