Vanhuspalveluiden odotusajat 2019

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 26 § velvoitetaan kuntia julkaisemaan ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Luhangan kunnan vanhuspalveluihin ei ole ollut jonoja aikavälillä 1.4.-30.9.2019

Sirpa Hyytiäinen

Luhangan kunta

perusturvajohtaja