Aikuisten sosiaalipalvelut

Luhangan kunnan sosiaalipalvelut ovat siirtyneet Joutsan kunnan sosiaalipalveluiden hoidettavaksi 1.3.2021 alkaen. Joutsan kunnan sosiaalipalvelut tuottavat myös Luhangan kunnan aikuissosiaalityön palvelut, kuten

Aikuis- ja perhesosiaalityö on tarkoitettu yksilön ja perheen tueksi erilaisissa ongelmatilanteissa.

Aikuis- ja perhesosiaalityön tarpeen taustalla voi olla esimerkiksi työttömyys, päihdeongelmat, taloudelliset vaikeudet ja asumiseen liittyvät asiat. Työskentely on tavoitteellista ja kuntouttavaa toimintaa, jota tehdään yhdessä asiakkaan kanssa.

Asiointi sosiaaliosastolle vain ajanvarauksella. Asiakkaat voivat varata ajan sosiaaliohjaajalle ja/tai sosiaalityöntekijälle. Soittoaika omalle työntekijälle ma-to klo 9-10.

Yhteystiedot:

Sosiaaliohjaaja Annukka Bågman (aikuis- ja perhesosiaalityö, toimeentulotuki)
Puh. 040 585 2644
annukka.bagman@joutsa.fi

Sosiaalityöntekijä Maarit Rantanen (lastensuojelu)
Puh. 040 176 8057
maarit.rantanen@joutsa.fi

Kanslisti (yleinen ohjaus ja neuvonta) Ma-Pe klo 9-15 puh. 040592 4016

Käyntiosoite: Sote-Keskus, Myllytie 12, 19650 Joutsa

Kiireellisissä asioissa virka-aikainen sosiaalipäivystys Ma-Pe klo 8-16 puh. 040 190 3295.


Yhteydenotto sosiaalipalveluun tuen tarpeen arvioimiseksi

Mikäli sinulla on huolta omasta tai läheisesi tuen ja avun tarpeesta, voit olla yhteydessä sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi. Yhteydenoton sosiaalihuoltoon voi tehdä joko puhelimitse suoraan sosiaalitoimistoon tai kirjallisesti lomakkeella. Yhteydenoton voi tehdä viranomainen, yksityishenkilö tai perhe itse. 

Joutsan kunnan sosiaalihuollon yhteystiedot löytyvät sivun yläreunasta. Lisää tietoa tuen tarpeen arvioinnista sekä huoli-ilmoituslomakkeen löydät Joutsan kunnan verkkosivuilta.


Toimeentulotuki

Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta.

Toimeentulotuen verkkoasiointi: www.kela.fi/asiointi

Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki haetaan kunnasta. Palvelun luhankalaisille tuottaa Joutsan sosiaalipalvelut ja ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen asiointi tapahtuu Joutsan kunnan kautta. Lisää tietoa palvelusta Joutsan kunnan verkkosivuilta.


Sosiaalipäivystys

Keski- Suomen sosiaalipäivystys palvelee koko maakuntaa iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Arkena luhankalaisia pyydetään käyttämään oman kunnan palveluita eli ottamaan yhteyttä Joutsan kunnan sosiaalipalveluihin. Yhteystiedot löytyvät sivun yläreunasta.

Sosiaalipäivystys vastaa välittömän avun tarpeeseen, kun asia ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään. Sosiaalipäivystys järjestää kiireelliset ja välttämättömät sosiaalipalvelut kaikenikäisille. Yhteyttä voi ottaa kuka tahansa tarvitessaan itse apua tai huomatessaan toisen välittömän avun tarpeen. Sosiaalipäivystyksen palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Ota yhteyttä sosiaalipäivystykseen esimerkiksi, kun sinulla on

  • huoli lapsesta tai perheen tilanteesta.
  • akuutti lähisuhdeväkivaltatilanne tai sen uhka.
  • huoli vanhuksen tai vammaisen kotona pärjäämisestä.

Yhteys Keski-Suomen sosiaalipäivystykseen: puh. 014 266 0149.
Mikäli päivystäjä ei pysty vastaamaan puheluun, päivystyksen tavoittaa yleisen hätänumeron 112 kautta.

https://www.jyvaskyla.fi/hatatilanteet_ja_paivystys/sosiaalipaivystys

Yhteystietoja muihin tukipalveluihin

Kriisikeskus Mobile, apua kriisitilanteisiin
Puh. 044 7888 470
Varmista palveluajat Kriisikeskus Mobilen verkkosivuilta.


Rikos- ja riita-asioiden sovittelupalvelu, Keski-Suomen sovittelutoimisto

Sovittelu tarjoaa rikosten ja riitojen osapuolille mahdollisuuden kohdata toisensa ja käsitellä tapahtuman aiheuttamia haittoja. Sovittelu on vapaaehtoista, maksutonta, puolueetonta ja luottamuksellista. 


Raiskauskriisikeskus Tukinainen, kriisipäivystys seksuaalista väkivaltaa ja/tai hyväksikäyttöä kokeneille. Antaa tukea sekä neuvoo ja ohjaa seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön uhreja.

Puh. 0800 97899 (maksuton)
Ma-to klo 9-15, viikonloppuna ja pyhinä sekä niiden aattoina klo 15-21. Ei perjantaisin.


Naisten Linja, tarkoitettu kaikenikäisille väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille, itsemäärittelyä kunnioittaen, sekä heidän läheisilleen. Naisten Linjalla naiset ja tytöt voivat kertoa kokemastaan luottamuksellisesti ja nimettömänä.

Puh. 0800 02400 (maksuton tukinumero)
Ma-pe klo 16-20

Chat ti-to klo 17-19


Edunvalvonta

Luhangan kunnan yleisen edunvalvojan tehtäviä hoitaa Keski-Suomen edunvalvontatoimisto.
Asiakasopastus puh. 029 56 52245
Sähköposti: keski-suomi.edunvalvonta(at)oikeus.fi

Lisätiedot ja muut yhteystiedot: www.oikeus.fi


Talous- ja velkaneuvonta

Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonnan kanssa voi asioida puhelimitse, sähköisesti, paikan päällä tai etätapaamisessa.

Katso lisätiedot: www.oikeus.fi


Kuluttajaneuvonta

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonta on valtakunnallinen palvelu, josta saa tietoa kuluttajan oikeuksista ja sovitteluapua kuluttajan ja yrityksen väliseen riitaan esim. kaupan peruuntuessa, takuuasioissa, huijauksissa tai tavaran tai palvelun virhetilanteessa.

Lisätiedot Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta.


Sosiaaliasiamies

Asiakaslain mukaan jokaisen kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamies on puolueeton, asiakkaiden etua turvaava ja neuvoa antava henkilö, joka ei kuitenkaan tee päätöksiä tai myönnä etuuksia.

Sosiaaliasiamies voi esim. neuvoa sosiaalihuollon asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä, toimia sovittelijana asiakkaan ja palvelun tuottajan välillä tai seurata asiakkaan aseman ja oikeuksien kehitystä ja antaa siitä vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle.

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus tuottaa sosiaaliasiamiehen palvelut kaikkiin Keski-Suomen kuntiin, myös Luhankaan. Sosiaaliasiamiehenä toimii Eija Hiekka.

Lisää tietoa ja yhteystiedot Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen verkkosivuilta.


Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Luhangassa 15.5.2019 alkaen

Toimintaohje ja myöntämisen perusteet (Perustltk 36 § / 2.12.2020)