Aikuisten sosiaalipalvelut

Sosiaalitoimisto on avoinna kunnanviraston aukioloaikoina (9-15).
Henkilökohtaiseen asiointiin toimistossa varataan aika puhelimitse numerosta 040 3479 211.

Luhangan kunnan Kelan asiointipalvelu on päättynyt. Lähin asiointipalvelu on Joutsan kunnassa virastotalon yhteydessä os. Länsitie 5, 19650 JOUTSA


Sosiaalitoimistossa voi asioida mm. seuraavissa asioissa:
* omaishoidontuki,
* vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto,
* lastensuojelu,
* mielenterveys- ja päihdetyö
* toimeentulotuki,
* palvelumaksut,
* henkilökohtainen avustaja -asiat


TOIMEENTULOTUKI
Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen perheensä toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotukeen on oikeutettu kuntalainen, joka on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa muulla tavoin. Perustoimeentulotuki haetaan KELA:sta.

Toimeentulotukea haetaan kirjallisesti. Hakemuslomakkeita saa kunnantalon eteisestä tai sosiaalitoimistosta, hakemuksen voi tehdä myös sähköisesti.

SOSIAALIPÄIVYSTYS
Sosiaalipäivystys on akuuteissa, sosiaalisissa kriisi- ja hätätilanteissa välittömän avun tarpeeseen vastaava palvelu. Sosiaalipäivystyksen työkenttänä ovat etenkin lastensuojelun akuutit ongelmatilanteet. Virka-aikainen sosiaalipäivystysnumero on 040 3479 211. Virka-ajan ulkopuolella klo 16.00 – 8.00 sosiaalipäivystys: p. 014 266 0149, mikäli sosiaalipäivystäjä ei pysty vastaamaan puheluun, päivystyksen tavoittaa edelleen yleisen hätänumeron 112 kautta.

https://www.jyvaskyla.fi/hatatilanteet_ja_paivystys/sosiaalipaivystys

EDUNVALVONTA
Luhangan kunnan yleisen edunvalvojan tehtäviä hoitaa Keski-Suomen oikeusaputoimisto. Asiakasopastus p. 029 56 52245
Sähköposti: keski-suomi.edunvalvonta(at)oikeus.fi
Lisätietoja: http://www.oikeus.fi

TALOUS- JA VELKANEUVONTA
Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta.
Ajanvaraus p. (014) 266 0000, tiistai-torstai klo 12-14.
Lisätietoja: www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-laskut-perinta/talous–ja-velkaneuvojat/

Keski-Suomen oikeusaputoimistosta saa talous- ja velkaneuvonnan palveluja nyt
myös sähköisesti:
Asiakas voi nyt ottaa yhteyttä talous- ja velkaneuvontaan sähköisen asiointipalvelun kautta ja kertoa
tilanteestaan. Talous- ja velkaneuvonta vastaa asiakkaalle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa.
Palvelu toimii seuraavasti:

  1. Asiakas menee Keski-Suomen oikeusaputoimiston verkkosivulle ja klikkaa sieltä talous- ja
    velkaneuvonnan sähköisen asioinnin:
    https://oikeus.fi/oikeusapu/keski-suomenoikeusaputoimisto/fi/
  2. tai https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/talous_ja_velkaneuvonta/asiakkaaksi/sahkoinenasiointipalvelu.htmlKULUTTAJANEUVONTA
Kuluttajaneuvonta p. 029 553 6901.
Lisätietoja: http://www.kuluttajavirasto.fi/kuluttajaneuvonta/

SOSIAALIASIAMIES


SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU LUHANGASSA 15.5.2019 ALKAEN /TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET (Perustltk 36 § / 2.12.2020)