Kansalaisopisto

Luhangan kunta ostaa kansalaisopistopalvelut Jyväskylän kansalaisopistolta. Kansalaisopiston keskeinen tehtävä on yleissivistävä aikuiskoulutus ja sen kehittäminen. Opiston toiminnan tavoitteena on kannustaa kaikkia kuntalaisia kehittämään omia kykyjään ja taipumuksiaan niillä osaamisen alueilla, jotka opiskelijaa itseään kiinnostavat ja jotka rikastuttavat sekä yksilöä että hänen ympäristöään. Luhangan kunta ostaa kansalaisopistopalvelut Jyväskylän kansalaisopistolta.

Yhteystiedot:
https://www.jyvaskyla.fi/kansalaisopisto