Rakennusten selvitystyö – Kiinteistöveroselvitys

Rakennuskannan selvitystyö -projekti päättynyt

Kiinteistöveroselvityksen hankkeessa Luhangan kunnan rakennuskantaa ...
Lue Lisää
Uutinen

Rakennuskannan selvitystöiden maastomittaukset päättyneet

Luhangan rakennuskannan selvitystyö -hankkeen mittaukset ...
Lue Lisää

Rakennusten selvitystyö alkamassa

Luhangan kunnan alueella aloitetaan rakennusten ...
Lue Lisää

Rakennusten selvitystyö

Luhangan kunnan alueella kerätään rakennusten tietoja. Rakennusten tiedoissa on puutteita, ja asukkaiden tasapuolisen kohtelun vuoksi ne pitää saattaa ajan tasalle. Kunnanhallitus on käynnistänyt maaliskuussa 2019 rakennusten selvitystyön. Hankkeen suorittaa Perlacon Oy.

Kiinteistöjen omistajille on lähetetty kysely. Siinä tiedustellaan kiinteistöllä olevia rakennuksia. Kaikki olemassa olevat rakennukset tulee ilmoittaa. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti tai sähköisellä lomakkeella. Kysely on lähetetty vain yhdelle kiinteistön omistajista, ja vain yksi kysely / omistaja.

Tästä voitte ilmoittaa omistamanne rakennukset.
Linkki Webropol -kyselyyn.

Webropol -kyselyn voi täyttää, vaikka ei ole saanut kirjettä. Kyselyn voi täyttää useampaan kertaan, jos tietoihin tulee muutoksia tai haluaa tarkentaa ilmoitusta. Rakennusten tietoja voi tarkastaa mm. kiinteistöverotuspäätöksestä. Verottaja postittaa sen vuosittain maaliskuussa. Kunta toimittaa kiinteistöiltä kerätyt tiedot verohallintoon tarkastusta varten.

Kiinteistöille tehdään tarvittaessa mittauskäyntejä kesä – lokakuussa 2019.

Ohjeet ilmoituksen täyttämiseen:

Kiinteistötunnus on neliosainen numerosarja (kaupunki–kylä–talo–tila) esim. 435–403–4–173. Kiinteistötunnus löytyy muun muassa kiinteistöveropapereista.

Rakennuksen valmistumisvuosi: täsmällisen vuoden puuttuessa arvio riittää.

Kuisti: Loma-asunnoissa umpinainen kuisti lasketaan mukaan rakennuksen pinta-alaan. Asuintaloissa vain lämpöeristetty kuisti lasketaan talon kokonaispinta-alaan. Täysin avointa kuistia eli terassia ei ilmoiteta.

Kokonaispinta-ala lasketaan rakennuksen ulkoseinien mukaan. Se sisältää rakennusten kaikkien kerrosten, kellareiden, lämpöeristettyjen kuistien ja ullakoiden pinta-alat laskettuna yhteen. Tarvittaessa pinta-ala voidaan laskea rakennuspiirustuksista. Ns. rintamamiestalon pinta-ala voidaan laskea 2,5 x  pohjan pinta-ala.

Mukaan ei lasketa korkeudeltaan alle 160 cm tiloja tai parvekkeita ja katoksia. Jos rakennuksen yksi seinä puuttuu, on kyseessä rakennelma, sen pinta-alaa ei tarvitse ilmoittaa.

Mikäli kiinteistöllä on muita rakennelmia, ilmoittakaa myös niiden tyyppi, esimerkiksi tuulivoimala tai radiomasto. Myös kiinteistöllä sijaitsevat purkukuntoiset rakennukset kuten hylätyt vajat on ilmoitettava.

Kokonaispinta-alaltaan alle 5 m² rakennuksia ei tarvitse ilmoittaa.

Maa- ja metsätalouden käytössä olevia rakennuksia ja pysyvästi käytöstä poistettuja maatalousrakennuksia ei tarvitse ilmoittaa.

Maatilan alueella olevat asuinrakennukset ja vapaa-ajan rakennukset tulee ilmoittaa.

Tiedustelut ja yhteydenotot

Mittauskäynnit ja kysymykset:
Tuija Lilja 040 149 0344
tuija.lilja@perlacon.fi

Rakennuslupa-asiat:
Rakennustarkastaja
Risto Salonen 040 555 8204
risto.salonen@luhanka.fi

Toimistosihteeri
Nina Ilmonen 040 3479 213
nina.ilmonen@luhanka.fi