Kunnanhallituksen kokous 12.10.2020

Aika 12.10.2020 klo 18.30
Paikka Valtuustosali, Hakulintie 2
Käsiteltävät asiat 112 – 122

Asia § Otsikko                                                                                                

§ 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
§ 113 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
§ 114 Esityslistan hyväksyminen
§ 115 Vanhainkodin muuttaminen tehostetuksi palveluasumisen yksiköksi
§ 116 Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan tilanne
§ 117 Maaseutukehitys ry – Sitoutuminen kuntarahoitusosuuteen siirtymäkaudelle 2021-2022
§ 118 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2021
§ 119 Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2020
§ 120 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 121 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
§ 122 Muut asiat

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 8.10.2020

Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 19.10.2020 ja kunnan verkkosivuilla 19.10.2020 alkaen