Kunnanhallituksen kokous 19.11.2020

Aika: 19.11.2020 klo 18.00
Paikka: Luhangan kunnanvirasto, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat 135 – 143
Asia § Otsikko                                                                                                

135 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
136 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
137 Esityslistan hyväksyminen
138 Poikkeaminen kiinteistölle 435-402-2-354
139 Sopimus Jyväskylän kaupungin kanssa sosiaalipalveluiden järjestämisestä
140 Perusturvajohtajan irtisanoutuminen ja sosiaalipalveluiden järjestämisen vaihtoehdot
141 Kunnanhallitukselle saapunut posti
142 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
143 Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 17.11.2020

Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 23.11.2020 ja kunnan verkkosivuilla 23.11.2020 alkaen