Kunnanvaltuuston kokous 11.12.2020

Aika: 11.12.2020 klo 17.00
Paikka: Luhangan kylätalo, Kotipellontie 1, Luhanka
Käsiteltävät asiat: 28 – 33

Asia § Otsikko
28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
29 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
30 Sopimus Jyväskylän kaupungin kanssa sosiaalipalveluiden järjestämisestä
31 Keski- Suomen liiton perussopimuksen muuttaminen
32 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
33 Muut asiat

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 4.12.2020
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäville Luhangan kunnanvirastolle 14.12.2020 ja kunnan verkkosivuilla 14.12.2020 alkaen