Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys on akuuteissa, sosiaalisissa kriisi- ja hätätilanteissa välittömän avun tarpeeseen vastaava palvelu. Sosiaalipäivystyksen työkenttänä ovat etenkin lastensuojelun akuutit ongelmatilanteet. Virka-aikainen sosiaalipäivystysnumero on 040 3479 211. Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystys p. 014 266 0149, numeroon ei vastata virka-aikana klo 8-16. Muina aikoina tai mikäli sosiaalipäivystäjä ei pysty vastaamaan puheluun, päivystyksen tavoittaa edelleen yleisen hätänumeron 112 kautta.


Perheoikeudelliset palvelut  

Käynti- ja postiosoite: Väinönkatu 6, 3.kerros 40100 Jyväskylä

Lastenvalvoja hoitaa isyyden ja äitiyden selvittämisen sekä lasten asumiseen, huoltajuuteen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyviä asioita. Lisäksi lastenvalvoja laatii olosuhdeselvityksiä riita-asioissa tuomioistuimille.

Palvelemme Jyväskylän lisäksi seuraavia kuntia: Hankasalmi, Pihtipudas, Viitasaari, Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Saarijärvi, Keuruu, Multia, Petäjävesi, Toivakka, Joutsa ja Luhanka.

Kunnat organisoivat edelleen itse lasten valvotut tapaamiset sekä niiden valvonnan.

Puhelinneuvonta ti klo 13-15, ke klo 10-12 ja pe klo 10-11, p. 014 266 7011

 • vastaamassa yksi lastenvalvojistamme puhelimeen. Jos menee vastaajaan, yritä myöhemmin uudestaan. Koronan takia ei ole ilman ajanvarausta olevaa WalkIn-palvelua.

Chat-palvelu (asiakaspalvelu) ma klo 15-17

 • palvelussa lastenvalvoja antaa ohjausta yleisellä tasolla ilman tunnistautumista.

Ajanvaraus lastenvalvojalle

Lastenvalvojalle varataan aika soittamalla lapsen asuinalueen mukaan soittoaikana. Myös verkossa Hyvis.fi -sivuston kautta voit varata aikoja rajoitetusti.

Järjestämme neuvottelut joko paikan päällä tai etäyhteytenä vallitsevien koronarajoitusten mukaisesti. Ole yhteydessä oman alueen lastenvalvojaan, jos sovitun neuvottelun toteuttaminen mietityttää.

Lastenvalvojien soittoajat ma ja to klo 9-10
Alue 4: Haukkala, Keljo, Keljonkangas, Keltinmäki, Kukkumäki, Kypärämäki, Köhniö, Mattilanpelto, Mustalampi, Myllyjärvi, Mäyrämäki, sekä Joutsa ja Luhanka, p. 014 266 3511

Johtava sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja: Mirja Laitinen p. 014 266 3514

Varatun ajan voi myös peruuttaa hyvissä ajoin tekstiviestillä numeroon 046 923 1077
Viestissä tulee mainita, milloin ja kenelle lastenvalvojalle aika on ja kenen nimellä se on varattu. Muistathan ilmoittaa peruutuksen myös toiselle vanhemmalle.

Verkossa varattavat ajat (Hyvis.fi)

 • 20 minuutin puhelinneuvonta-aika. Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja neuvoo puhelimitse isyyden selvittämistä sekä lapsen asumista, huoltajuutta, tapaamisoikeutta ja elatusapua koskevissa asioissa
 • 1,5 tunnin elatus- tai huolto- ja tapaamissopimusneuvotteluaika lapsen asuinalueen sosiaalityöntekijä-lastenvalvojalle. Vanhemmat varaavat yhteisen sopimusneuvotteluajan
 • 1 tunnin neuvotteluaika elatussopimuksen jatkoneuvottelua varten. Vanhemmat varaavat yhteisen sopimusneuvotteluajan

Varatessaan aikaa asiakas täyttää varausta koskevat esitiedot ja valitsee vapaista ajoista sopivan. Sähköisesti varatusta ajasta asiakas saa tekstiviestimuistutuksen varaajan puhelinnumeroon.

Kirjaudu Hyviksen ajanvaraukseen

Myös yhteydenottopyyntö lastenvalvojalle on mahdollista Hyviksen kautta.

Toimistosihteeri ti, to ja pe klo 10-11, p. 014 266 8778

 • asiakirjapyynnöt ja indeksitarkistusmerkinnät
 • ei ajanvarauksia lastenvalvojille, ei ohjausta eikä neuvontaa

Tietosuojasyistä Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilökunta ei voi vastata sähköpostitse asiakkuutta koskeviin kysymyksiin.


Lastensuojelu

Lastensuojelun perustana on yhteiskunnan vastuu turvata lapsen hyvinvointi.

Kun lapsella tai perheellä on ongelmia, lastensuojelun tehtävänä on auttaa ja tukea asianosaisia. Lastensuojelu koostuu monista palveluista. Laki määrittelee miten lastensuojelussa menetellään. Lastensuojelulaissa lapsi on alle 18 -vuotias henkilö.

Lastensuojelun tai sosiaalihuollon asiakkuus alkaa usein niin, että vanhempi tai lapsi itse ottaa yhteyttä lastensuojeluun.

Asia voi alkaa myös lastensuojeluilmoituksella. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä. Monet lasten ja perheiden kanssa työskentelevät tahot ovat velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen tai huolenilmaisun mikäli lapsen tai perheen tilanteesta esiintyy huolta. Tällaisia tahoja ovat mm. sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset, seurakunnan työntekijät, poliisi jne. Ilmoitus pyritään tekemään yhteistyössä vanhempien kanssa.

Lapsen ja perheen tilanteesta riippuen asioiden kartoitus voi olla sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukainen. Tilanteesta tehdään palvelutarpeen arviointi.

Mikäli lapsi ja/tai perhe tarvitsevat tukitoimia, laaditaan asiakassuunnitelma. Perheen tukemiseksi on olemassa monenlaisia avohuollon tukimuotoja johtuen tuen tarpeesta esim.  tukiperhetoiminta, tukihenkilötoiminta, perhetyö, terapiapalvelut, kiireellinen avohuollon sijoitus jne. Joskus tilanne johtaa lapsen sijoitukseen kodin ulkopuolelle esim. huostaanottoon. Tavoitteena on kuitenkin aina lapsen ja perheen tukeminen niin että perheen tilanne muuttuu yhteisten tavoitteiden mukaisesti ja perheellä on mahdollista jatkaa yhdessä ilman muutoksia perheen rakenteessa.

Mikäli sinulla on huolta lapsesta ja /tai perheestä ota yhteyttä Luhangan kunnan perusturvajohtajaan p. 040-3479 211, sirpa.hyytiainen@luhanka.fi, os. Luhangan perusturva, Hakulintie 2, 19950 LUHANKA

Lastensuojeluilmoituksen löydät osoitteesta: www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja ja lastensuojelulaista löytyy tietoa googlettamalla: Finlex lastensuojelulaki


Lapsiperheiden sosiaalityö

 • kokonaisvaltainen tuki esim. taloudellinen tuki
 • lapseen kohdistuneet huolenilmaisut yms.
 • kotipalvelun perhetyö

  Luhangan kunnan perusturvajohtaja p. 040 3479 211