Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Joutsan kunnan sosiaalipalvelut hoitavat myös Luhangan kunnan sosiaalihuoltolain mukaisen mielenterveys- ja päihdetyön.

Lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveys- ja psykiatriset palvelut järjestetään Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kautta.

Joutsan päihdehoitajalle ohjaudutaan Joutsan terveysaseman vastaanoton kautta. Samoin kuin muissa mielenterveysasioissa, myös päihdeasioissa voi ottaa yhteyttä terveysaseman palvelunumeroon puh. 014 269 0200.

Päihdekatkaisuhoito sekä päihdekuntoutus suunnitellaan yhteistyössä päihdehoitajan ja Joutsan sosiaalipalveluiden sosiaalityöntekijän kanssa.

Lisää tietoa Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen mielenterveyspalveluista sekä päihdepalveluista.