Hallintosääntö

Kunnallinen päätöksenteko perustuu kuntalakiin ja kunnan hallintosääntöön. Hallintosääntö ohjaa kunnan toimintaa ja siihen on sisällytettävä vähintään tarpeelliset määräykset kuntalaissa luetelluista asioista.

Kunnanvaltuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä.

Luhangan kunnan voimassa oleva hallintosääntö: