Lomakkeet ja hakemukset

Asiointi

Jätä yhteydenottopyyntö Luhangan kuntaan

Anna palautetta Luhangan kuntaan palautelomakkeella

Tee kuntalain mukainen kuntalaisaloite


Tee julkisuuslain mukainen tietopyyntö Luhangan kuntaan

Tee julkisuuslain mukainen henkilötietojen tarkastuspyyntö Luhangan kuntaan

Tee julkisuuslain mukainen henkilötietojen korjauspyyntö Luhangan kuntaan


Asuminen

Asuntohakemus Luhangan kunnan vuokra-asuntoon


Rakentaminen

Rakennusvalvontaan liittyvistä hakemuksista, kuten rakennuslupien hakemisesta löydät lisätietoja kunnan verkkosivuilta www.luhanka.fi/rakentaminen.


Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojeluun liittyvistä hakemuksista, kuten ympäristöluvan hakemisesta tai meluilmoituksen tekemisestä löydät lisätietoja kunnan verkkosivuilta www.luhanka.fi/ymparistonsuojelu.

Ilmoita biojätteen omatoimisesta käsittelystä kunnan Kompostirekisteriin.


Kulttuuri ja vapaa-aika

Ilmoita tapahtuma kunnan tapahtumakalenteriin


Yhdistykset voivat hakea Luhangan kunnan vapaa-aikatoimen vuosiavustuksia tällä lomakkeella: