Ympäristöterveys

Ympäristöterveydenhuolto

Luhangan kunnassa ympäristöterveydenhuollon palvelut toteuttaa Jyväskylän seudun ympäristöterveydenhuolto.

Jyväskylän seudun ympäristöterveys toimii Rakentajantalolla osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä.


Kunnaneläinlääkäri

Kunnaneläinlääkärinä Luhangassa ja Joutsassa toimii Nina Vilén. Vastaanotto löytyy osoitteesta Myllytie 5, Joutsa.

Puhelinaika:
ma-pe klo 8.00-9.30
puh. 040 485 5311

Virka-ajan jälkeen klo 16.00 – 8.00
Suureläinpäivystys puh. 0600 146 00
Pieneläinpäivystys puh. 0600 306 084

Eläinlääkärin vastaanotot Jyväskylän seudulla


Löytöeläinten hoito

Eläinsuojelulain mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä.

Luhangan kunnassa talteenotetuista eläimistä huolehtii

Paavo Nieminen
Männistöntie 11
41770 Leivonmäki
puh. 0400 340562

Talteenotettuja eläimiä säilytetään löytöeläinten hoitopaikassa lain määräämä vähimmäisaika 15 päivää. Vähimmäisajan jälkeen löytöeläin siirtyy palveluntuottajan omaisuudeksi ja vastuulle. Tällöin eläin voidaan myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa/lopetuttaa eläinsuojelulainsäädännön mukaisin keinoin.

Sairaalle tai loukkaantuneelle löytöeläimelle hankitaan tarvittaessa lääkärinapua, ensisijaisesti Luhangan kunnaneläinlääkäriltä (tiedot yllä).

Kunnalla on eläinsuojelualin mukaan oikeus periä talteenotetun eläimen omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista. Mikäli eläimen omistaja tai haltija tiedetään, peritään häneltä hoitokuluihin perustuva löytöeläinmaksu.

  • koira 20 €/hoitovuorokausi
  • kissa 15 €/hoitovuorokausi
  • muut pieneläimet 10 €/hoitovuorokausi

Myös mahdolliset eläinlääkärihoidon kustannukset peritään eläimen omistajalta. Mikäli häntä ei löydetä, vastaa kustannuksista ostaja.