Sosiaali- ja terveyspalvelut

Luhangan kunnan sosiaalipalvelut ovat siirtyneet Joutsan kunnan sosiaalipalveluiden hoidettavaksi 1.3.2021 alkaen.

Ikäihmisten palvelut (vanhainkoti, kotipalvelu, omaishoito, asumispalvelut, yhteistyö ja kehittäminen ja niihin liittyvät päätökset) hoidetaan edelleen Luhangan kunnassa. Ikäihmisten palveluista vastaa Palvelukeskus Tuuliharjun johtaja Vuokko Lehtonen puh. 040 347 9218, vuokko.lehtonen@luhanka.fi.

Perheoikeudelliset palvelut hoidetaan maakunnallisena palveluna Jyväskylästä käsin, niistä löytyy lisää tietoa omalta sivultaan Lapsiperheiden sosiaalipalvelut.

Joutsan sosiaalipalveluiden yhteystiedot:

Puhelinajat: Ma-To klo 9-10
Käyntiosoite: Sote-Keskus, Myllytie 12, 19650 JOUTSA

Johtava sosiaalityöntekijä Päivi Boualem (vammaispalvelut) puh. 040 358 0009, paivi.boualem@joutsa.fi

Sosiaalityöntekijä Maarit Rantanen (lastensuojelu) puh. 040 176 8057, maarit.rantanen@joutsa.fi

Sosiaaliohjaaja Annukka Bågman (aikuis- ja perhesosiaalityö, toimeentulotuki) puh. 040 585 2644 annukka.bagman@joutsa.fi

Kanslisti (yleinen ohjaus ja neuvonta) Ma-Pe klo 9-15 puh. 040 592 4016

Kiireellisissä asioissa virka-aikainen sosiaalipäivystys Ma-Pe klo 8-16 puh. 040 190 3295


Sosiaalipäivystys

Keski- Suomen sosiaalipäivystys palvelee koko maakuntaa iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Arkena luhankalaisia pyydetään käyttämään oman kunnan palveluita eli ottamaan yhteyttä Joutsan kunnan sosiaalipalveluihin. Yhteystiedot löytyvät yläpuolelta.

Sosiaalipäivystys vastaa välittömän avun tarpeeseen, kun asia ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään. Sosiaalipäivystys järjestää kiireelliset ja välttämättömät sosiaalipalvelut kaikenikäisille. Yhteyttä voi ottaa kuka tahansa tarvitessaan itse apua tai huomatessaan toisen välittömän avun tarpeen. Sosiaalipäivystyksen palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Ota yhteyttä sosiaalipäivystykseen esimerkiksi, kun sinulla on

  • huoli lapsesta tai perheen tilanteesta.
  • akuutti lähisuhdeväkivaltatilanne tai sen uhka.
  • huoli vanhuksen tai vammaisen kotona pärjäämisestä.

Yhteys Keski-Suomen sosiaalipäivystykseen: puh. 014 266 0149.
Mikäli päivystäjä ei pysty vastaamaan puheluun, päivystyksen tavoittaa yleisen hätänumeron 112 kautta.

https://www.jyvaskyla.fi/hatatilanteet_ja_paivystys/sosiaalipaivystys

Apua kriisitilanteisiin Kriisikeskus Mobilesta

Kriisikeskus Mobilen puhelinnumero on 044 7888 470.


Aikuisten sosiaalipalvelut

Joutsan kunnan sosiaalipalvelut hoitavat myös Luhangan kunnan aikuisten sosiaalipalvelut, kuten ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen, välitystiliasiakkuudet, sosiaaliohjauksen sekä mielenterveys- ja päihdetyön.

Yhteystiedot:
Sosiaaliohjaaja Annukka Bågman (aikuis- ja perhesosiaalityö, toimeentulotuki)
Puh. 040 585 2644
annukka.bagman@joutsa.fi


Terveyspalvelut

Luhangan kunnan perusterveydenhuollosta vastaa Keski-Suomen Seututerveyskeskus.

Luhangan oma terveysasema toimii osoitteessa Hakulintie 3, Luhanka

Lisäksi Joutsan sote-keskuksen ja Joutsan terveysaseman palvelut ovat luhankalaisten käytettävissä osoitteessa Myllytie 12, Joutsa. Terveysaseman vastaanoton puhelinnumero on 014 269 0200.

Joutsan terveysasemalla on päivystys ma-to klo 8-16 sekä pe 8-15 (juhlapäivien/pyhien tarkemmat tiedot löytyvät seututk:n sivuilta). Lauantaipäivystystä ei enää ole.

Hätätilanteissa soita yleiseen hätänumeroon 112.


Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Joutsan kunnan sosiaalipalvelut hoitavat myös Luhangan kunnan lastensuojelun sosiaalipalvelut sekä lasten ja perheiden sosiaalihuoltolakiin perustuvat palvelut ja tukitoimet, kuten perhesosiaalityön, kotipalvelun, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan ja perhetyön.

Joutsan kunnan sosiaalipelveluiden lastensuojelun yhteystiedot:

Johtava sosiaalityöntekijä
Päivi Boualem
Puh. 040 358 0009
paivi.boualem@joutsa.fi

Sosiaalityöntekijä
Maarit Rantanen
Puh. 040 176 8057
maarit.rantanen@joutsa.fi

Sosiaaliohjaaja
Annukka Bågman
Puh. 040 585 2644
annukka.bagman@joutsa.fi


Koulukuraattorin palveluista voi kysyä vt. sivistysjohtaja Tiina Koivuniemeltä, puh. 040 3479 217, tiina.koivuniemi@luhanka.fi.


Perheoikeudelliset palvelut (lastenvalvoja), Jyväskylän kaupunki

Puhelinneuvonta ti klo 13-15, ke klo 10-12 ja pe klo 10-11 puh. 014 266 7011, palvelu toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa.


Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Joutsan kunnan sosiaalipalvelut hoitavat myös Luhangan kunnan sosiaalihuoltolain mukaisen mielenterveys- ja päihdetyön.

Lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveys- ja psykiatriset palvelut järjestetään Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kautta.

Joutsan päihdehoitajalle ohjaudutaan Joutsan terveysaseman vastaanoton kautta. Samoin kuin muissa mielenterveysasioissa, myös päihdeasioissa voi ottaa yhteyttä terveysaseman palvelunumeroon puh. 014 269 0200.

Päihdekatkaisuhoito sekä päihdekuntoutus suunnitellaan yhteistyössä päihdehoitajan ja Joutsan sosiaalipalveluiden sosiaalityöntekijän kanssa.


Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palveluista ja kotihoidosta vastaa

Vuokko Lehtonen
Tuuliharjun palvelukeskuksen johtaja
Puh. 040 3479 218
vuokko.lehtonen@luhanka.fi

Vertaistukiryhmät omaishoitajille
Ryhmistä voi tiedustella Keski-Suomen omaishoitajat ry:n Elina Siroselta, puh. 050 452 2303.


Vammaisten palvelut

Joutsan kunnan sosiaalipalvelut hoitavat myös Luhangan kunnan vammaispalvelut, johon sisältyy vammaispalvelulain mukaiset tukitoimet ja työskentely sekä kehitysvammahuolto.

Yhteystiedot:

Joutsan kunnan erityispalvelujen esimies
Johanna Pajunen
Puh. 040 173 3994


Sydäniskureiden sijoituspaikat Luhangassa

Palvelukeskus Tuuliharju: 
Palvelukeskuksen pääoven tuulikaapissa (Hakulintie 3, Luhanka) saatavilla ympäri vuorokauden. 

Luhangan koulu: 
Liikuntasalin sisäänkäynnin tuulikaappi (Tammijärventie 316, Tammijärvi) saatavilla klo 6.00-22.00.

Käytön opastus: puh. 040 3479 219
Ylläpito ja huolto: Pasi Länsivuori puh. 040 3479 233