Hankkeet

Hykari-hanke

Luhangan kunta on mukana Hykari-hankkeessa (2022-2024), jossa luodaan vapaaehtoistyön toimintamalli ja koulutetaan vapaaehtoisia hyvinvointikavereita eli hykareita, iäkkäiden avuksi. Hanke toimii Keski-Suomen alueella, sitä rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista ja hallinnoi Liepeen hoiva ry. Hykaritoimintamalli luodaan mukana oleviin keskisuomalaisiin kuntiin yhdessä paikallisten toimijoiden kunnan, seurakunnan, yhdistysten, eläkeläisjärjestöjen sekä yksityisten asumispalveluiden tuottajien kanssa. 

Hankkeen päämääränä on tukea yli 60-vuotiaita kotona ja palveluasumisessa asuvia keskisuomalaisia, jotka kokevat yksinäisyyttä tai tarvitsevat arkeen erilaista apua. Tarkoituksena on mahdollistaa ikäihmisille hyvä arki, turvata hyvinvointi ja antaa tukea itsenäiseen elämään. Tavoitteeseen päästään kouluttamalla yli 15-vuotiaita vapaaehtoisia hyvinvointikavereita eli hykareita tukemaan ikäihmisiä heidän arjessaan, turvallisessa liikkumisessa, yhteiskuntaan osallistumisessa ja arjen digitaidoissa niin normaali- kuin poikkeusaikoina. 

Vapaaehtoistyö yhdistää ihmisiä paikallisyhteisöissä, lisää osallisuutta, kehittää taitoja, opettaa uutta sekä tarjoaa mahdollisuuden löytää uusia oivalluksia itsestään. Tutkimukset osoittavat että vapaaehtoistyö lisää hyvinvointia kohteen lisäksi myös sen tekijöissä ja vaikutukset ulottuvat yksilöiden ulkopuolelle.

Hykari-hanke kouluttaa vapaaehtoisia myös Luhangassa hykareiksi eli hyvinvointikavereiksi luhankalaisille ikäihmisille. Hankkeeseen liittyvistä tapahtumista ja koulutuksista ilmoitetaan Luhangan kunnan tapahtumakalenterissa sekä kunnan sosiaalisen median kanavissa.

Luhangan kunta Facebookissa
Luhangan kunta Instagramissa

Voit lukea lisää Hykari-hankkeesta hankkeen omilta verkkosivuilta: www.hykari.fi

Seppo ja Siiri mäyrä kävelyllä

Kohti tulevaa -hanke

Hankkeen kuvaus tulossa.