Luhangan torin ohjeet

Luhangan kunta
Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.5.2022

Yleiset ohjeet

Nämä ohjeet sisältävät toripaikkojen vuokrauksen yleiset ehdot. Toripaikkojen vuokrauksessa noudatetaan kauppatoimintaa sääteleviä lakeja, asetuksia ja määräyksiä, joita torikaupasta on säädetty sekä vuokrasopimuksen ja tämän torin ohjeistuksen ehtoja. Tori on jaettu torikartan mukaisesti myyntipaikkoihin. Myyntipaikoiksi luovutetaan torikarttaan merkittyjä paikkoja. Torikauppiaan toiminta tulee olla laadukasta, ympäristön, asiakkaat ja muut torikauppiaat huomioon ottavaa. Kunnanhallitus on vahvistanut torialueen vuokralle tai muutoin käytettäväksi luovuttamisen periaatteet hyväksymällä tämän ohjeistuksen. Tekninen toimi huolehtii toripaikkojen vuokrauksesta ja tori- ja tapahtumajärjestelyistä.

Toriaika (myyntiaika) on arkisin ja viikonloppuisin 9:00-17:00.

Tiedustelut puhelimitse kunnan vaihteeseen, puh. 040 3479 201, sähköpostilla luhanka@luhanka.fi tai yhteydenottolomakkeella.

Myyntipaikkojen vuokraaminen ja maksut

Tori on jaettu torikartan mukaisesti myyntipaikkoihin (kuva alla). Myyntipaikoiksi luovutetaan torikarttaan merkittyjä paikkoja. Yleishyödylliset järjestöt, koululuokat tai vastaavat tahot voivat käyttää myyntipaikkaa erilaisten tapahtumien järjestämistä, toiminnan esittelyä tai muuta sellaista tarkoitusta varten, jos torilla on vapaita paikkoja. Torilla voi järjestää myös kirppistoimintaa.

Torilla vuokrataan kausipaikkoja kaudeksi kesä-elokuu. Kausipaikan hinta on 80 €/kausi. Kausipaikan hinta sisältää yhden lämpö tai kylmäkalusteen sähkönkulutuksen. Lisäkalusteen hinta on 30 €/kausi. Kirjallinen toripaikan kausivuokrasopimus täytetään vuosittain. Sopimus toripaikan käytöstä on toripaikkavuokrien laskutuksen peruste. Yksittäiset päiväpaikat ovat ilmaisia. Vaikka päiväpaikat ovat ilmaisia, tulee myös ne varata teknisestä toimesta.

Vuorokausihinta koko torialueen vuokralle on 50 €/vuorokausi

Torimyyjä on velvollinen ilmoittamaan muutoksista vuokrausaikaan. Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Vuokraoikeuden siirto

Torikauppias ei ole oikeutettu luovuttamaan myyntipaikkaansa tai osaakaan siitä kolmannelle osapuolelle.

Torikaupanharjoittajan velvollisuudet

Torikauppiaan tulee kauppatoiminnassaan noudattaa torisäännön ohella järjestyslakia sekä kaikkia elinkeino- ja terveydenhuoltoviranomaisten määräyksiä. Torikauppias on velvollinen varustamaan myyntipöytänsä omalla, selvästi näkyvällä nimellään ja yhteystiedoillaan sekä huolehtimaan myyntipöytänsä siisteydestä ja ulkoasusta siten, että se edistää yhteistä viihtyvyyttä.

Myyntipisteiden tulee olla torimiljööseen sopivia. Torikaupankäynnin tulee olla asiallista ja asiakasystävällistä suhteessa muihin torikauppiaisiin. Eri viranomaisia varten on hyvä olla vaadittavat dokumentit mukana torilla. Torikiveys on tarvittaessa suojattava likaantumiselta (esim. rasva). Torimyyntitavaroiden tuonti ja pois vienti ja tarvittava huoltoajo on suoritettava ripeästi. Huoltoajo ei saa häiritä liikennettä, muita torikauppiaita, tai kulkemista torilla. Mikäli toripaikkoja ei ole varattu, torialuetta voi käyttää pysäköintiin. Pöytien, katosten, telttojen, myyntikehikoiden ja sähkölaitteiden tulee olla turvallisia. Torimyyntitoiminta tulee kokonaisuudessaan sopia vuokratulle alueelle. Torilla myytävien tuotteiden ja myyntilaitteiden tuominen myyntipaikalle on sallittu tuntia ennen myyntiajan alkua. Toripäivänä toriajan päätyttyä ovat myytävät tuotteet, kuormat, myyntipöydät ja muut välineet vietävä pois torilta viimeistään 60 minuutin kuluessa

Torikauppiaan on koottava torijätteet suljettavaan jäteastiaan myyntiaikana. Torikaupan päätyttyä jätteet ja jätevedet on siirrettävä jätteiden ja jätevesien kokoamispaikkoihin. Torikauppias on velvollinen puhdistamaan myyntipaikkansa alustan.

Torin puhtaana- ja kunnossapitotyöt

Kunnalla on oikeus suorittaa torialueella puhdistus- ja kunnossapitotöitä. Jos myyntitoiminta tämän vuoksi määräajaksi joudutaan keskeyttämään tai siirtämään torin toiselle alueelle, ei vuokralaisella ole oikeutta vaatia vuokrapaikasta perityn vuokran palauttamista tai muuta korvausta.

Markkinat ja tapahtumat

Kunta voi vuokrata torin tai osan siitä tilapäisesti muulle tapahtumajärjestäjälle. Mikäli vuosipaikan maksanut torikauppias ei tällöin voi käyttää paikkaansa, kunta osoittaa korvaavan myyntipaikan toisaalle. Paikkavaraukset markkinoille tehdään markkinoiden järjestäjälle. Markkinakauppiaiden osalta noudatetaan tässä säännössä olevia ohjeita.

Seuraamukset

Seuraamukset näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä:

  1. Suullinen huomautus
  2. Kirjallinen huomautus
  3. Toripaikan irtisanominen

Ohjeiden voimaantulo: Ohjeet tulevat voimaan 1.6.2022

Toripaikat