Strategia

Luhanka on ihmisiä ja aitoa elämää varten

Luhangan kuntastrategia

Aitoa elämää – Luhanka

Luhanka on uniikki Päijänteen rannan saaristo-osakunta. Teemme vahvuuksiemme avulla Luhangasta tunnettavan ja kiinnostavan kunnan.

Kuntastrategia määrittää tärkeimmät linjaukset tulevaisuuden tahtotilasta ja toimii kunnan arkijohtamisen kulmakivenä. Strategiaa päivitetään vähintään kerran valtuustokaudessa, mutta myös aina tarvittaessa.

Strategian viisi kärkeä

 1. Kolme kovaa: yritykset, yhdistykset ja kunta
 2. Tuemme asukkaiden osallistumista ja lisäämme vaikuttamisen mahdollisuuksia.
 3. Vahvistamme yhteisöllisyyttä, tuemme harrastustoimintaa ja vähennämme yksinäisyyttä.
 4. Edistämme kulttuurin ja taiteen moni-ilmeisyyttä.
 5. Edistämme kunnankehitysalustoilla ja kumppanuuksilla yritysten ja kuntalaisten toimintaa.
 1. Kyseenalaistamme jatkuvan kasvun ja kaupungistumisen aatteen.
 2. Luhangassa ei tarvitse esittää muille muuta, kun mitä itse on
 3. Ilman puhtaus
 4. Elinympäristön turvallisuus
 5. Taloudellisesti kestävä kunta

 1. Teemme kestäviä ja eettisiä hankintoja sekä edistämme resurssiviisasta liiketoimintaa.
 2. Hyödynnämme digitaalisten palveluiden mahdollisuuksia.
 3. Edistämme kiertotaloutta ja uusiutuvaa energiaa sekä käytämme luonnonvaroja harkiten.
 4. Luhangan koulu kuuluu Vihreä lippu ohjelmaan.
 5. Ymmärrämme esimerkin voiman, mutta myös realiteetit
 1. Luhanka on uniikki saaristo-osakunta, jonka näkyvyyttä ja tunnettavuutta tullaan parantamaan
 2. Etäisyys eripaikkoihin on hyvin maltillinen
 3. Luomme edellytyksiä virkistäytymiseen ja matkailuun.
 4. Vahvistamme Luhankaa vetovoimaisena asuinkuntana.
 5. Aidosti terveellinen asuinympäristö.
 1. Kunta toimii kuntalaisia ja yrityksiään varten.
 2. Edistämme lasten, nuorten ja aikuisten liikuntaa päiväkodissa, kouluissa ja vapaa-ajalla.
 3. Luomme mahdollisuuksia elinikäiseen liikkumiseen kehittämällä asuinympäristöjen liikuntamahdollisuuksia.
 4. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat palvelut ovat laadukkaita ja joustavia.
 5. Teemme kunnasta houkuttelevan työpaikkana ja työnantajana.
 6. Kunta viestii monikanavaisesti

VISIO

Visiomme on olla kiinnostavin pieni kunta Suomessa

MISSIO

Missiomme on tarjota aito ja helppo vaihtoehto Suomen kaupungistumiselle ja parantaa ihmisten elämän laatua.

Kaikki toteuttavat strategiaa

Strategia kytketään vuosittain talousarvioon, jossa toteuttavat toimenpiteet kirjataan ja niille asetetaan määrärahat.

Kunnan kaikki ohjeet, toimintatavat ja henkilöstö toteuttavat strategiaa. Strategian toteutumista arvioidaan vuotuisesti.


Strategian viimeisin päivitys: 7.10.2019