Liikenne

Kunnan kunnossapitoavustukset yksityisteille


Kunnossapitoavustusta haetaan kunnan tekniseltä ja ympäristölautakunnalta. Hakemus tulee tehdä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella. Hakuajankohdasta ilmoitetaan aina erikseen.

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset.

Avustusta voidaan hakea pysyvän asutuksen pääsytielle, jonka vaikutuspiirissä on vähintään yksi ympärivuotisesti asuttu talous ja tien pituus on vähintään 0,5 km.


Yksityistieavustukset 2023


Yksityisteiden kunnossapitoavustuksia haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Mikäli sähköinen ilmoittaminen ei ole mahdollista, voi käsittelyilmoituksen tehdä myös tulostettavalla lomakkeella. Hakemuslomakkeita on saatavana myös kunnanvirastolta (Hakulintie 2, Luhanka).

Luhangan kunnassa olevien yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakemukset on toimitettava 31.3.2023 klo 15.00 mennessä sähköisesti tai paperisena osoitteeseen Luhangan kunta, Hakulintie 2, 19950 Luhanka.

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset.