Rakentaminen

Rakennusvalvonta

Rakennusluvat, katselmukset ja neuvonta ja rakennuspaikan merkintä, kaavoitusasiat;
Rakennustarkastaja Risto Salonen p. 040 555 8204

Lupahakemukset ja muut asiakirjat;
toimistosihteeri Nina Ilmonen p. 040 3479 213

Kaavakkeet:


Kunnan kunnossapitoavustukset yksityisteille

Kunnossapitoavustusta haetaan kunnan rakennuslautakunnalta.
Hakemus tulee tehdä tarkoitusta varten laaditulle lomakkeelle.

Hakuajankohdasta ilmoitetaan erikseen.

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset.

Avustusta voidaan hakea pysyvän asutuksen pääsytielle, jonka vaikutuspiirissä on vähintään yksi ympärivuotisesti asuttu talous ja tien pituus on vähintään 0,5 km.

Hakemuksen ja ohjeet voit noutaa kunnantoimistolta tai tulostaa oheisesta linkistä