Rakentaminen

Rakennusvalvonta

Rakennusluvat, katselmukset ja neuvonta, rakennuspaikan merkintä sekä kaavoitusasiat:
Rakennustarkastaja Risto Salonen puh. 040 555 8204

Lupahakemukset ja muut asiakirjat:
Toimistosihteeri Nina Ilmonen puh. 040 3479 213

Kaavakkeet:


Kunnan kunnossapitoavustukset yksityisteille

Kunnossapitoavustusta haetaan kunnan lupalautakunnalta. Hakemus tulee tehdä tarkoitusta varten laaditulle lomakkeelle (alla). Hakuajankohdasta ilmoitetaan aina erikseen, keväällä 2022 hakuaika päättyy 31.3.

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset.

Avustusta voidaan hakea pysyvän asutuksen pääsytielle, jonka vaikutuspiirissä on vähintään yksi ympärivuotisesti asuttu talous ja tien pituus on vähintään 0,5 km.

Hakemuksen ja ohjeet voit noutaa kunnantoimistolta tai tulostaa tästä: