Lapsiperheet

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Luhangan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista 1.1.2023 alkaen. Tutustu hyvinvointialueeseen osoitteessa www.hyvaks.fi. Tarkemmin hyvinvointialueen palveluihin voit tutustua osoitteessa www.hyvaks.fi/palvelumme.

Luhangan terveys-, sosiaali-, ja pelastuspalvelujen toimipisteet, puhelinnumerot sekä verkkoasiointikanavat Keski-Suomen hyvinvointialueella on koottu omalle sivulleen: www.hyvaksi.fi/asiointi/kunnat/luhanka

Suoria linkkejä hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelusivuille:  


Sosiaali- ja kriisipäivystys

Ota yhteyttä sosiaali- ja kriisipäivystykseen, kun tarvitset apua tai huomaat jonkun toisen välittömän avun tarpeen. Sosiaali- ja kriisipäivystyksestä saat välitöntä apua ympäri vuorokauden. Yhteydenotot puh. 014 266 0149.

Mikäli sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijä ei pysty vastaamaan puheluun, tavoitat päivystyksen yleisen hätänumeron 112 kautta.

Ota yhteyttä sosiaali- ja kriisipäivystykseen, kun tilanne vaatii kiireellistä sosiaalityön arviota tai välittömiä toimenpiteitä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi:   

  • huoli lapsesta tai perheen tilanteesta 
  • akuutti väkivalta tai sen uhka perheessä 
  • huoli vanhuksen tai vammaisen kotona pärjäämisestä 

Sosiaali- ja kriisipäivystys tarjoaa akuuttia kriisiapua traumaattisissa kriisitilanteissa. Akuutilla traumaattisella kriisillä tarkoitetaan äkillistä ja yllättävää tapahtumaan, johon ei ole voinut varautua. Ota yhteyttä, kun kohtaat äkillisen kriisitilanteen kuten: 

  • läheisen kuolema 
  • läheisen itsemurhayritys 
  • onnettomuudet (esim. tulipalo) 
  • väkivallan tai vakavan rikoksen uhriksi joutuminen 
  • vakava oma tai läheisen sairastuminen

Voit ottaa yhteyttä myös huomatessasi, että joku muu tarvitsee kiireellistä apua. 

Soita hätänumeroon 112, kun tarvitset paikalle kiireellisesti ambulanssin, palokunnan tai poliisin tai jos omasi tai jonkun muun henki, terveys, omaisuus tai ympäristö ovat vaarassa.

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisipäivystys


Kunnan myöntämä taloudellinen tuki lapsiperheille

Luhangan kunta pitää lapsiperheitä erityisen tärkeänä ja haluaisi heidän määrän lisääntyvän ja perheiden viihtyvän kunnassa. Lapset ovat keskeinen elinvoiman lähde.

Luhangan kunta tukee luhankalaisia perheitä nk. vauvarahalla. Kunta tukee perhettä lapsen syntymän tai adoption johdosta vuosittain tuhannella eurolla kymmenen vuoden ajan. Yhteensä lapsen perhe saa 10 000 euron tuen. Tuen ehtona perheen tulee olla kirjoilla Luhangassa..

Lisäksi perhe saa lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana pyydettäessä kotiapua, esim. siivous- tai lastenhoitoapua kuutena päivänä kuusi tuntia kerrallaan.


Koulukuraattorin palvelut

Koulukuraattorin palveluita voi hyödyntää, jos oppilaalla on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa, tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat koulunkäyntiin. Pulmiin etsitään ratkaisuja keskustellen, yhteistyössä oppilaiden, huoltajien, opettajien sekä tarvittaessa koulun ulkopuolisten viranomaisten kanssa.

Koulukuraattorin palveluista voi kysyä sivistysjohtaja Tiina Koivuniemeltä, puh. 040 3479 217, tiina.koivuniemi@luhanka.fi.


Huoli lähimmäisestä

Jos olet huolissasi lähimmäisestäsi, voit tehdä sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton eli huoli-ilmoituksen. Jos huolesi koskee alaikäistä, voit tehdä myös lastensuojeluilmoituksen.

Ohjeet lastensuojelu- ja huoli-ilmoituksen tekemiseen sekä tarvittavat lomakkeet löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta: Huoli lähimmäisestä | Keski-Suomen hyvinvointialue.