Tukipalvelut

Keski-Suomen hyvinvointialue tuottaa keskisuomalaisten terveys- ja sosiaalipalvelut 1.1.2023 alkaen. Tutustu hyvinvointialueeseen osoitteessa www.hyvaks.fi.

Luhangan terveys-, sosiaali-, ja pelastuspalvelujen toimipisteet, puhelinnumerot sekä verkkoasiointikanavat Keski-Suomen hyvinvointialueella on koottu omalle sivulleen: www.hyvaksi.fi/asiointi/kunnat/luhanka

Tällä sivulla:


Sosiaali- ja kriisipäivystys

Ota yhteyttä sosiaali- ja kriisipäivystykseen, kun tarvitset apua tai huomaat jonkun toisen välittömän avun tarpeen. Sosiaali- ja kriisipäivystyksestä saat välitöntä apua ympäri vuorokauden. Yhteydenotot puh. 014 266 0149.

Mikäli sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijä ei pysty vastaamaan puheluun, tavoitat päivystyksen yleisen hätänumeron 112 kautta.

Ota yhteyttä sosiaali- ja kriisipäivystykseen, kun tilanne vaatii kiireellistä sosiaalityön arviota tai välittömiä toimenpiteitä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi:   

  • huoli lapsesta tai perheen tilanteesta 
  • akuutti väkivalta tai sen uhka perheessä 
  • huoli vanhuksen tai vammaisen kotona pärjäämisestä 

Sosiaali- ja kriisipäivystys tarjoaa akuuttia kriisiapua traumaattisissa kriisitilanteissa. Akuutilla traumaattisella kriisillä tarkoitetaan äkillistä ja yllättävää tapahtumaan, johon ei ole voinut varautua. Ota yhteyttä, kun kohtaat äkillisen kriisitilanteen kuten: 

  • läheisen kuolema 
  • läheisen itsemurhayritys 
  • onnettomuudet (esim. tulipalo) 
  • väkivallan tai vakavan rikoksen uhriksi joutuminen 
  • vakava oma tai läheisen sairastuminen

Voit ottaa yhteyttä myös huomatessasi, että joku muu tarvitsee kiireellistä apua. 

Soita hätänumeroon 112, kun tarvitset paikalle kiireellisesti ambulanssin, palokunnan tai poliisin tai jos omasi tai jonkun muun henki, terveys, omaisuus tai ympäristö ovat vaarassa.

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisipäivystys


Apteekki

Luhangan apteekki palvelee osoitteessa

Tammijärventie 262
19910 Tammijärvi
Puh.  020 743 4212

Aukioloajat:

ma 9.30-15.00
tiistai suljettu
ke  9.00-16.00
to 9.30-15.00
pe  9.00-15.00

Ajantasaiset aukioloajat voit varmistaa Korpilahden apteekin verkkosivuilta.


Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukainen harkinnanvarainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden tai muun toimintakykyä alentavan syyn takia, ja jotka tarvitsevat palvelua asioimiseen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi ja asiakkaalle ei ole myönnetty vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua. 

Lisätiedot ja kuljetuspalvelun hakuohjeet sekä lomakkeet: Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu| Keski-Suomen hyvinvointialue


Joutsan Kuulo ry

Joutsan Kuulo ry toimii Joutsan lisäksi myös Luhangassa. Yhdistyksen tarkoitus on jakaa tietoa kuuloon liittyvistä asioista, järjestää vertaistoimintaa ja auttaa kuulokojeen käyttäjiä.

Luhangan yhdyshenkilö Joutsan Kulo ry:ssä on hyvinvointijohtaja Vuokko Lehtonen.


Toimeentulotuki

Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta.

Toimeentulotuen verkkoasiointi: www.kela.fi/asiointi

Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki haetaan Keski-Suomen hyvinvointialueelta.


Edunvalvonta

Luhangan kunnan yleisen edunvalvojan tehtäviä hoitaa Keski-Suomen edunvalvontatoimisto.
Asiakasopastus puh. 029 56 52245
Sähköposti: keski-suomi.edunvalvonta(at)oikeus.fi

Lisätiedot ja muut yhteystiedot: www.oikeus.fi


Talous- ja velkaneuvonta

Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonnan kanssa voi asioida puhelimitse, sähköisesti, paikan päällä tai etätapaamisessa.

Katso lisätiedot: www.oikeus.fi


Kuluttajaneuvonta

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonta on valtakunnallinen palvelu, josta saa tietoa kuluttajan oikeuksista ja sovitteluapua kuluttajan ja yrityksen väliseen riitaan esim. kaupan peruuntuessa, takuuasioissa, huijauksissa tai tavaran tai palvelun virhetilanteessa.

Lisätiedot Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta.


Sosiaaliasiamies

Asiakaslain mukaan jokaisen kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamies on puolueeton, asiakkaiden etua turvaava ja neuvoa antava henkilö, joka ei kuitenkaan tee päätöksiä tai myönnä etuuksia.

Sosiaaliasiamies voi esim. neuvoa sosiaalihuollon asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä, toimia sovittelijana asiakkaan ja palvelun tuottajan välillä tai seurata asiakkaan aseman ja oikeuksien kehitystä ja antaa siitä vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle.

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus tuottaa sosiaaliasiamiehen palvelut kaikkiin Keski-Suomen kuntiin, myös Luhankaan. Sosiaaliasiamiehenä toimii Eija Hiekka.

Lisää tietoa ja yhteystiedot Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen verkkosivuilta.


Yhteystietoja muihin tukipalveluihin

Kriisikeskus Mobile, apua kriisitilanteisiin
Puh. 044 7888 470
Ma-to klo 8-20 ja pe klo 8-17


Rikos- ja riita-asioiden sovittelupalvelu, Keski-Suomen sovittelutoimisto

Sovittelu tarjoaa rikosten ja riitojen osapuolille mahdollisuuden kohdata toisensa ja käsitellä tapahtuman aiheuttamia haittoja. Sovittelu on vapaaehtoista, maksutonta, puolueetonta ja luottamuksellista. 


Raiskauskriisikeskus Tukinainen, kriisipäivystys seksuaalista väkivaltaa ja/tai hyväksikäyttöä kokeneille. Antaa tukea sekä neuvoo ja ohjaa seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön uhreja.

Puh. 0800 97899 (maksuton)
Ma-to klo 9-15, viikonloppuna ja pyhinä sekä niiden aattoina klo 15-21. Ei perjantaisin.


Naisten Linja, tarkoitettu kaikenikäisille väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille, itsemäärittelyä kunnioittaen, sekä heidän läheisilleen. Naisten Linjalla naiset ja tytöt voivat kertoa kokemastaan luottamuksellisesti ja nimettömänä.

Puh. 0800 02400 (maksuton tukinumero)
Ma-pe klo 16-20

Chat ti-to klo 17-19