Lautakunnat

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Puheenjohtaja Pertti Seimola
Puh. 0400 311 893, pertti.seimola@luhanka.fi

Varapuheenjohtaja Pirkko Vilkman
Emma Karppinen
Martti Viinikainen
Elina Virtaniemi

Esittelijä:
Sivistysjohtaja Tiina Koivuniemi, puh. 040 3479 217

Tekninen- ja ympäristölautakunta

Puheenjohtaja Hannu Inkeroinen
hannu.inkeroinen@luhanka.fi

Varapuheenjohtaja Sakari Halmemies
Karoliina Heikkonen
Pirjo Kosonen
Kimmo Laine

Esittelijät:
Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, puh. 040 3479 209
Tekninen johtaja Reijo Koivuniemi, puh. 040 3479 212

Keskusvaalilautakunta

Puheenjohtaja Eila Pälvimäki
Varapuheenjohtaja Markku Vahteri
Vuokko Kalmari-Haverinen
Kirsi Saikkonen
Reino Väänänen

Tarkastuslautakunta

Puheenjohtaja Pertti Seimola
Puh. 0400 311 893, pertti.seimola@luhanka.fi

Varapuheenjohtaja Eino Polvela
Pirjo Kosonen
Sakari Halmemies
Pirkko Sievänen


Vanhus- ja vammaisneuvosto

Kunnanhallitus asettaa vanhus- ja vammaisneuvoston kuntalain mukaisesti ikääntyneen väestön sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Vanhus- ja vammaisneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Puheenjohtaja Martti Viinikainen
Eila Honkanen
Heikki Kiviniemi
Seija Nieminen
Maire Pietilä