Lautakunnat

Hyvinvointilautakunta

Puheenjohtaja Pertti Seimola
Puh. 0400 311 893, pertti.seimola@icloud.com

Varapuheenjohtaja Pentti Haverinen
Emma Karppinen
Pirkko Vilkman
Elina Virtaniemi

Esittelijä:
Sivistysjohtaja Tiina Koivuniemi, puh. 040 3479 217

Tekninen- ja ympäristölautakunta

Puheenjohtaja Hannu Inkeroinen

Varapuheenjohtaja Sakari Halmemies
Karoliina Heikkonen
Pirjo Kosonen
Kimmo Laine

Esittelijät:
Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, puh. 040 3479 209
Tekninen johtaja

Keskusvaalilautakunta

Puheenjohtaja Eila Pälvimäki
Varapuheenjohtaja Markku Huuskola
Vuokko Kalmari-Haverinen
Kirsi Saikkonen
Reino Väänänen

Tarkastuslautakunta

Puheenjohtaja Juhani Räsänen
Puh. 040 504 3818, juhani.raesaenen@gmail.com

Varapuheenjohtaja Eino Polvela
Risto Masalin
Susanna Nurmi
Tuula Väänänen


Vanhus- ja vammaisneuvosto

Kunnanhallitus asettaa vanhus- ja vammaisneuvoston kuntalain mukaisesti ikääntyneen väestön sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Vanhus- ja vammaisneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Eila Honkanen
Markku Huuskola
Heikki Kiviniemi
Seija Nieminen
Maire Pietilä