Ikäihmiset

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Luhangan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista 1.1.2023 alkaen. Tutustu hyvinvointialueeseen osoitteessa www.hyvaks.fi.

Ikääntyneiden palveluita luhankalaisille löydät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta seuraavista paikoista:  

Luhangan terveys-, sosiaali-, ja pelastuspalvelujen toimipisteet, puhelinnumerot sekä verkkoasiointikanavat Keski-Suomen hyvinvointialueella on koottu omalle sivulleen: www.hyvaksi.fi/asiointi/kunnat/luhanka.


Palveluopas

Palveluoppaaseen on koottu palveluita, joita uskomme monen ainakin jossain vaiheessa elämäänsä tarvitsevan. Palveluoppaasta löytyy yhdistysten, seurakunnan, yksityisten yritysten ja palveluntuottajien sekä kunnan tarjoamia palveluita erityisesti ikäihmisiä ajatellen. Palveluoppaan loppuosasta löytyvät myös kunnan tärkeimmät puhelinnumerot ja yhteystiedot.

Palveluopasta päivitetään


Huoli lähimmäisestä

Mikäli olet huolissasi lähimmäisestä, vaikkapa iäkkään ihmisen pärjäämisestä ja tuen tarpeesta, ota huoli puheeksi hänen kanssaan ja kannusta ottamaan itse yhteyttä tarvittaviin palveluihin. Jos hän ei tiedä, mistä kannattaisi aloittaa, hän voi soittaa Keski-Suomen hyvinvointialueen neuvonnan ja ohjauksen palveluihin.

Jos keskustelu ei tuota haluttua tulosta, voit tehdä sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton eli huoli-ilmoituksen.

Lisää tietoa huoli-ilmoituksen tekemisestä sekä tarvittavat lomakkeet löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta: Huoli lähimmäisestä | Keski-Suomen hyvinvointialue.


Asiointiliikenne

Luhanka – Joutsa – Luhanka -asiointiliikenteen aikataulut löytyvät kunnan verkkosivuilta Liikenne-sivulta www.luhanka.fi/liikenne.


Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukainen harkinnanvarainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden tai muun toimintakykyä alentavan syyn takia, ja jotka tarvitsevat palvelua asioimiseen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi ja asiakkaalle ei ole myönnetty vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua. 

Lisätiedot ja kuljetuspalvelun hakuohjeet sekä lomakkeet: Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu| Keski-Suomen hyvinvointialue