Kierrätys ja jätehuolto

Kunnan jätehuolto kuuluu teknisen toimen toimialueelle ja jätehuollon viranomaistoiminnasta vastaa lupalautakunta. Jätehuollon laskutuksen hoitaa Monetra. 

Jätelain mukaan kaikkien toimijoiden ja jätteen tuottajien on kaikissa toimissaan pyrittävä ensisijaisesti vähentämään muodostuvan jätteen määrää ja haitallisuutta. Toissijaisesti jäte on valmisteltava uudelleen käyttöä varten tai se on kierrätettävä. Kun kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on pyrittävä hyödyntämään esimerkiksi energiatuotannossa. Jätehuollosta aiheutuvat kulut katetaan asiakkailta perittävinä jätemaksuina. 

Luhangan kunnan alueella kiinteistön haltija joko solmii sopimuksen kuivajätteiden kuljetuksesta suoraan valitsemansa jätehuoltoyrityksen kanssa tai liittyy kunnan kierrätyspisteen käyttäjäksi. Kierrätyspisteen käyttöoikeutta ei kuivajätteen osalta ole muilla kuin kunnan järjestämän keräyksen jätemaksun maksavilla. Mikäli siis olet solminut sopimuksen kuivajätteiden viennistä jätehuoltoyrityksen kanssa, et saa käyttää kierrätyspisteiden kuivajätesäiliöitä. Lasia, pienmetallia, kartonkia ja paperia saa kunnan pisteisiin palauttaa, kun maksaa kunnalle perusmaksun. 

Jätteiden kierrätyspisteet

Luhangan kunta vastaa kierrätyspisteistään ja niiden tyhjennyksestä ja kunnossapidosta. 

Kierrätyspisteille saa jättää ainoastaan säiliötarrojen ja lajitteluohjeiden mukaisia jätteitä niille varattuihin keräysvälineisiin. Kierrätyspisteeseen ei saa saa jättää sinne kuulumattomia jätteitä eikä jätteitä saa myöskään jättää säiliöiden viereen. Kierrätyspisteille tuotu sinne kuulumaton jäte sekä pisteiden ylimääräinen siivous nostavat jätehuollon järjestämisen kustannuksia. 

Mikäli säiliöt ovat täynnä, voi jätteet viedä toiseen kierrätyspisteeseen tai viedä jätteet myöhemmin, kun säiliöt on tyhjennetty. Kierrätyspisteet on mitoitettu ja tarkoitettu Luhangan kunnassa sijaitsevien kotitalouksien pienille jätemäärille. Mikäli ohjeiden vastaista toimintaa havaitaan, voidaan tekijä saattaa vastuuseen aiheuttamastaan haitasta.

Kierrätyspisteiden sijainnin näet alla olevasta kartasta.

Isommat jäte-erät kuten siivouspäivän isot jätesäkit tai esimerkiksi rakennusjäte ja isot esineet eivät kuulu aluekeräyspisteille, vaan ne tulee toimittaa suoraan L&T:n jäteasemalle Joutsaan. Jätteiden viennistä jäteasemalle peritään L&T:n taksan mukainen maksu. 

Jäteasema Joutsa / Lassila & Tikanoja Oyj
Teollisuustie 15, 19650 Joutsa
Puh. 040 183 4302

Joutsan jäteaseman yhteystiedot ja ajantasaiset aukioloajat löytyvät L&T:n verkkosivuilta.


Luhangan kunnan pysyvä sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) kierrätyspiste, vihreä lukittu kontti, sijaitsee Kylätalon takana osoitteessa Kotipellontie 1, Luhanka.  

Kierrätyspisteelle voi tuoda SER-jätettä Luhangan pääkirjaston aukioloaikoina, jotka voit varmistaa täältä.

Kirjastonhoitaja avaa kierrätyskontin pyydettäessä. Kontti pidetään muuten lukittuna mm. tietoturvasyistä.

SER-jätettä ovat käytöstä poistetut laitteet, jotka toimiakseen tarvitsevat sähkövirtaa, akkua, paristoa tai aurinkoenergiaa, esim. kodinkoneet, kodin elektroniikka, sähkötyökalut sekä valaisimet ja lamput (ei hehku- tai halogeenilamppuja). Luhangan kunnan SER-kierrätyspisteelle voi lisäksi tuoda akkuja ja paristoja.  


Kunnan omat lajitteluohjeet eri jätelajeille on koottu omalle sivulleen.

Alla oleviin tiedostoihin on listattu lajitellun jätteen toimituspaikkoja Luhangassa sekä kartta kunnasta löytyvistä kierrätyspisteistä. Alta löydät myös kunnan jätemaksukertymän ja tietoa sen käytöstä.

Neuvonta jätehuoltoasioissa

Puh. 040 3479 209 / Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo
Puh. 040 3479 213 / Tekninen toimisto, Nina Ilmonen