Kierrätys ja jätehuolto

Kunnan jätehuolto kuuluu teknisen toimen toimialueelle ja jätehuollon viranomaistoiminnasta vastaa lupalautakunta. Jätehuollon laskutuksen hoitaa Monetra. 

Jätelain mukaan kaikkien toimijoiden ja jätteen tuottajien on kaikissa toimissaan pyrittävä ensisijaisesti vähentämään muodostuvan jätteen määrää ja haitallisuutta. Toissijaisesti jäte on valmisteltava uudelleen käyttöä varten tai se on kierrätettävä. Kun kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on pyrittävä hyödyntämään esimerkiksi energiatuotannossa. Jätehuollosta aiheutuvat kulut katetaan asiakkailta perittävinä jätemaksuina. 

Luhangan kunnan alueella kiinteistön haltija joko solmii sopimuksen kuivajätteiden kuljetuksesta suoraan valitsemansa jätehuoltoyrityksen kanssa tai liittyy kunnan kierrätyspisteen käyttäjäksi. Kierrätyspisteen käyttöoikeutta ei kuivajätteen osalta ole muilla kuin kunnan järjestämän keräyksen jätemaksun maksavilla. Mikäli siis olet solminut sopimuksen kuivajätteiden viennistä jätehuoltoyrityksen kanssa, et saa käyttää kierrätyspisteiden kuivajätesäiliöitä. Lasia, pienmetallia, kartonkia ja paperia saa kunnan pisteisiin palauttaa, kun maksaa kunnalle perusmaksun. 

Rekisteriä biojätteen omatoimisesta käsittelystä kerätään nyt sähköisellä ilmoituslomakkeella

Jätelaki velvoittaa 1.1.2023 alkaen kunnan jätehuoltoviranomaisia ylläpitämään rekisteriä biojätteen omatoimisesta käsittelystä kiinteistöllä. Jätteen haltijalla on lainsäädännöllinen velvollisuus (jätelaki 41a §) antaa nämä tiedot kiinteistöllä tapahtuvasta pienimuotoisesta biojätteen käsittelystä kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus velvoitetaan kaikilta asumiskäytössä olevien kiinteistöjen haltijoilta.  

Tietojen ilmoittaminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Mikäli sähköinen ilmoittaminen ei ole mahdollista, voi käsittelyilmoituksen tehdä myös kunnan verkkosivuilta löytyvällä tulostettavalla lomakkeella. Lomakkeita on saatavissa myös Luhangan kunnanvirastolta sekä kunnan kirjastoista.

Kunnan jätehuoltoviranomainen merkitsee ilmoitetut tiedot jätelain 143 §:ssä säädettyyn Kompostirekisteriin. Lomakkeella ilmoitetut tiedot tallennetaan vain Luhangan kunnan ylläpitämään lakisääteiseen rekisteristeriin, eikä käytetä muihin tarkoituksiin. Tietosuojaseloste.

Kompostointi-ilmoitus on annettava vuoden loppuun mennessä. Jatkossa käsittelyilmoitus on tehtävä jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden (2) kuukauden sisällä kompostoinnin aloittamisesta. Kun biojätteen käsittely loppuu kiinteistöllä, jätteen haltijan on ilmoitettava siitä jätehuoltoviranomaiselle. Kompostointi-ilmoitus on voimassa kuitenkin korkeintaan viisi vuotta sen tekemisestä.


Muovipakkausjätteen keräys aloitettu kunnan kierrätyspisteillä

Jätelaki uudistui vuonna 2021. Jätelain ja sitä täydentävien asetuksien tavoitteena on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Edellä mainitun ja kysynnän vuoksi myös Luhangassa on aloitettu muovipakkausjätteen keräys. Keltaiset keräysastiat on sijoitettu Kettukankaan, Keihäsniemen, Rekolanristeyksen, sataman, Tammipohjan, Hauhanpohjan risteyksen ja Hiekkatöyryn kierrätyspisteille. Astiat tyhjennetään aluksi kahden viikon välein. Tyhjennysväliä pyritään tarvittaessa optimoimaan, kun kerättävän muovijätteen määrästä on tarkempaa tietoa. Keräysastioissa on esipuristin, jonka toivotaan osaltaan vaikuttavan tyhjennysväliä pidentävästi. Myös muovijätteen osalta on tärkeää muistaa, että mikäli astiat ovat täynnä, astioiden viereen ei saa jättää jätteitä!

Astioihin saa laittaa kotitalouksien tyhjiä ja kuivia muovipakkauksia, kuten:

  • Elintarvikepakkaukset (jogurttipurkit, voirasiat, leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset jne.)
  • Pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
  • Muut kotitalouden pakkaukset (muovipullot, kanisterit, purkit, tuubit, lelu-, työkalu-, puutarha- ja kalastusvälinepakkaukset jne.)
  • Muovikassit, -pussit ja -kääreet
  • EPS- eli styrox-pakkaukset

Pakkaukset tulee laittaa astioihin mieluiten litistettyinä. Korkit, kannet, pumppuosat ja vastaavat tulee irrottaa ja laittaa keräysastiaan erikseen. Nämä osat ovat usein eri muovia kuin muu pakkaus. Toimenpide parantaa kierrätystä.

Keräysastioihin ei saa laittaa:

  • Sekajätettä, rakennusjätettä eikä erittäin likaisia muovipakkauksia
  • Muuta materiaalia kuin muovipakkauksia (ei kartonkia, lasia, metallia, puuta)
  • Muovituotteita tai yritysten muovipakkauksia
  • Vaarallisten aineiden jäämiä sisältäviä pakkauksia (esim. sytytysnesteitä, öljyjä, polttoaineita, maaleja, kemikaaleja, lääkkeitä)

Jätteiden kierrätyspisteet

Luhangan kunta vastaa kierrätyspisteistään ja niiden tyhjennyksestä ja kunnossapidosta. 

Kierrätyspisteille saa jättää ainoastaan säiliötarrojen ja lajitteluohjeiden mukaisia jätteitä niille varattuihin keräysvälineisiin. Kierrätyspisteeseen ei saa saa jättää sinne kuulumattomia jätteitä eikä jätteitä saa myöskään jättää säiliöiden viereen. Kierrätyspisteille tuotu sinne kuulumaton jäte sekä pisteiden ylimääräinen siivous nostavat jätehuollon järjestämisen kustannuksia. 

Mikäli säiliöt ovat täynnä, voi jätteet viedä toiseen kierrätyspisteeseen tai viedä jätteet myöhemmin, kun säiliöt on tyhjennetty. Kierrätyspisteet on mitoitettu ja tarkoitettu Luhangan kunnassa sijaitsevien kotitalouksien pienille jätemäärille. Mikäli ohjeiden vastaista toimintaa havaitaan, voidaan tekijä saattaa vastuuseen aiheuttamastaan haitasta.

Kierrätyspisteiden sijainnin näet alla olevasta kartasta.

Isommat jäte-erät kuten siivouspäivän isot jätesäkit tai esimerkiksi rakennusjäte ja isot esineet eivät kuulu aluekeräyspisteille, vaan ne tulee toimittaa suoraan L&T:n jäteasemalle Joutsaan. Jätteiden viennistä jäteasemalle peritään L&T:n taksan mukainen maksu. 

Jäteasema Joutsa / Lassila & Tikanoja Oyj
Teollisuustie 15, 19650 Joutsa
Puh. 040 183 4302

Joutsan jäteaseman yhteystiedot ja ajantasaiset aukioloajat löytyvät L&T:n verkkosivuilta.


Luhangan kunnan pysyvä sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) kierrätyspiste, vihreä lukittu kontti, sijaitsee Kylätalon takana osoitteessa Kotipellontie 1, Luhanka.  

Kierrätyspisteelle voi tuoda SER-jätettä Luhangan pääkirjaston aukioloaikoina, jotka voit varmistaa täältä.

Kirjastonhoitaja avaa kierrätyskontin pyydettäessä. Kontti pidetään muuten lukittuna mm. tietoturvasyistä.

SER-jätettä ovat käytöstä poistetut laitteet, jotka toimiakseen tarvitsevat sähkövirtaa, akkua, paristoa tai aurinkoenergiaa, esim. kodinkoneet, kodin elektroniikka, sähkötyökalut sekä valaisimet ja lamput (ei hehku- tai halogeenilamppuja). Luhangan kunnan SER-kierrätyspisteelle voi lisäksi tuoda akkuja ja paristoja.  


Kunnan omat lajitteluohjeet eri jätelajeille on koottu omalle sivulleen.

Alla oleviin tiedostoihin on listattu lajitellun jätteen toimituspaikkoja Luhangassa sekä kartta kunnasta löytyvistä kierrätyspisteistä. Alta löydät myös kunnan jätemaksukertymän ja tietoa sen käytöstä.

Neuvonta jätehuoltoasioissa

Puh. 040 3479 209 / Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo
Puh. 040 3479 213 / Tekninen toimisto, Nina Ilmonen