Kierrätys ja jätehuolto

Kunnan jätehuolto kuuluu teknisen toimen toimialueelle ja jätehuollon viranomaistoiminnasta vastaa tekninen ja ympäristölautakunta. Jätehuollon laskutuksen hoitaa Monetra. 

Jätelain mukaan kaikkien toimijoiden ja jätteen tuottajien on kaikissa toimissaan pyrittävä ensisijaisesti vähentämään muodostuvan jätteen määrää ja haitallisuutta. Toissijaisesti jäte on valmisteltava uudelleen käyttöä varten tai se on kierrätettävä. Kun kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on pyrittävä hyödyntämään esimerkiksi energiatuotannossa. Jätehuollosta aiheutuvat kulut katetaan asiakkailta perittävinä jätemaksuina. 

Sivun sisältö:


Jätetaksa

Luhangan kunnan alueella kiinteistön haltija joko solmii sopimuksen kuivajätteiden kuljetuksesta suoraan valitsemansa jätehuoltoyrityksen kanssa tai liittyy kunnan kierrätyspisteen käyttäjäksi. Kierrätyspisteen käyttöoikeutta ei kuivajätteen osalta ole muilla kuin kunnan järjestämän keräyksen jätemaksun maksavilla. Mikäli siis olet solminut sopimuksen kuivajätteiden viennistä jätehuoltoyrityksen kanssa, et saa käyttää kierrätyspisteiden kuivajätesäiliöitä. Lasia, pienmetallia, kartonkia, paperia ja pakkausmuovia saa kunnan pisteisiin palauttaa, kun maksaa kunnalle perusmaksun. 

Alta löydät myös kunnan jätemaksukertymän ja tietoa sen käytöstä.


Rekisteriä biojätteen omatoimisesta käsittelystä kerätään nyt sähköisellä ilmoituslomakkeella

Jätelaki velvoittaa 1.1.2023 alkaen kunnan jätehuoltoviranomaisia ylläpitämään rekisteriä biojätteen omatoimisesta käsittelystä kiinteistöllä. Jätteen haltijalla on lainsäädännöllinen velvollisuus (jätelaki 41a §) antaa nämä tiedot kiinteistöllä tapahtuvasta pienimuotoisesta biojätteen käsittelystä kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus velvoitetaan kaikilta asumiskäytössä olevien kiinteistöjen haltijoilta.  

Tietojen ilmoittaminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Mikäli sähköinen ilmoittaminen ei ole mahdollista, voi käsittelyilmoituksen tehdä myös kunnan verkkosivuilta löytyvällä tulostettavalla lomakkeella. Lomakkeita on saatavissa myös Luhangan kunnanvirastolta sekä kunnan kirjastoista.

Kunnan jätehuoltoviranomainen merkitsee ilmoitetut tiedot jätelain 143 §:ssä säädettyyn Kompostirekisteriin. Lomakkeella ilmoitetut tiedot tallennetaan vain Luhangan kunnan ylläpitämään lakisääteiseen rekisteristeriin, eikä käytetä muihin tarkoituksiin. Tietosuojaseloste.

Mikäli kompostointi-ilmoitusta ei ole vielä tehty, on se annettava ensitilassa. Jatkossa käsittelyilmoitus on tehtävä jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden (2) kuukauden sisällä kompostoinnin aloittamisesta. Kun biojätteen käsittely loppuu kiinteistöllä, jätteen haltijan on ilmoitettava siitä jätehuoltoviranomaiselle. Kompostointi-ilmoitus on voimassa kuitenkin korkeintaan viisi vuotta sen tekemisestä.


Jätehuoltomääräykset

Voimassa olevat jätehuoltomääräykset löydät tästä:


Luhangan kunnan kierrätyspisteet

Luhangan kunta vastaa kierrätyspisteistään ja niiden tyhjennyksestä ja kunnossapidosta. 

Kierrätyspisteille saa jättää ainoastaan säiliötarrojen ja lajitteluohjeiden mukaisia jätteitä niille varattuihin keräysvälineisiin. Kierrätyspisteeseen ei saa saa jättää sinne kuulumattomia jätteitä eikä jätteitä saa myöskään jättää säiliöiden viereen. Kierrätyspisteille tuotu sinne kuulumaton jäte sekä pisteiden ylimääräinen siivous nostavat jätehuollon järjestämisen kustannuksia. 

Mikäli säiliöt ovat täynnä, voi jätteet viedä toiseen kierrätyspisteeseen tai viedä jätteet myöhemmin, kun säiliöt on tyhjennetty. Kierrätyspisteet on mitoitettu ja tarkoitettu Luhangan kunnassa sijaitsevien kotitalouksien pienille jätemäärille. Mikäli ohjeiden vastaista toimintaa havaitaan, voidaan tekijä saattaa vastuuseen aiheuttamastaan haitasta.

Kierrätyspisteiden sijainnin näet alla olevasta kartasta.

Tästä löydät vielä listan lajitellun jätteen toimituspaikoista Luhangassa sekä kartan kunnasta löytyvistä kierrätyspisteistä:

Isommat jäte-erät kuten siivouspäivän isot jätesäkit tai esimerkiksi rakennusjäte ja isot esineet eivät kuulu aluekeräyspisteille, vaan ne tulee toimittaa suoraan L&T:n jäteasemalle JoutsaanJätteiden viennistä jäteasemalle peritään L&T:n taksan mukainen maksu. 

Jäteasema Joutsa / Lassila & Tikanoja Oyj
Teollisuustie 15, 19650 Joutsa
Puh. 040 183 4302

Joutsan jäteaseman yhteystiedot ja ajantasaiset aukioloajat löytyvät L&T:n verkkosivuilta.


Lajitteluohjeet

Kunnan omat lajitteluohjeet eri jätelajeille on koottu omalle sivulleen www.luhanka.fi/lajitteluohjeet.


Muovipakkausjätteen keräys

Jätelaki uudistui vuonna 2021. Jätelain ja sitä täydentävien asetuksien tavoitteena on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Edellä mainitun ja kysynnän vuoksi myös Luhangassakin aloitettiin muovipakkausjätteen keräys.

Keltaiset keräysastiat on sijoitettu Kettukankaan, Keihäsniemen, Rekolanristeyksen, sataman, Tammipohjan, Hauhanpohjan risteyksen ja Hiekkatöyryn kierrätyspisteille. Kierrätyspisteiden sijainnit voit tarkistaa täältä.

Astiat tyhjennetään aluksi kahden viikon välein. Keräysastioissa on esipuristin, jonka toivotaan osaltaan vaikuttavan tyhjennysväliä pidentävästi. Myös muovijätteen osalta on tärkeää muistaa, että mikäli astiat ovat täynnä, astioiden viereen ei saa jättää jätteitä!

Astioihin saa laittaa kotitalouksien tyhjiä ja kuivia muovipakkauksia, kuten:

  • Elintarvikepakkaukset (jogurttipurkit, voirasiat, leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset jne.)
  • Pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
  • Muut kotitalouden pakkaukset (muovipullot, kanisterit, purkit, tuubit, lelu-, työkalu-, puutarha- ja kalastusvälinepakkaukset jne.)
  • Muovikassit, -pussit ja -kääreet
  • EPS- eli styrox-pakkaukset

Pakkaukset tulee laittaa astioihin mieluiten litistettyinä. Korkit, kannet, pumppuosat ja vastaavat tulee irrottaa ja laittaa keräysastiaan erikseen. Nämä osat ovat usein eri muovia kuin muu pakkaus. Toimenpide parantaa kierrätystä.

Keräysastioihin ei saa laittaa:

  • Sekajätettä, rakennusjätettä eikä erittäin likaisia muovipakkauksia
  • Muuta materiaalia kuin muovipakkauksia (ei kartonkia, lasia, metallia, puuta)
  • Muovituotteita tai yritysten muovipakkauksia
  • Vaarallisten aineiden jäämiä sisältäviä pakkauksia (esim. sytytysnesteitä, öljyjä, polttoaineita, maaleja, kemikaaleja, lääkkeitä)

Vaarallisen jätteen keräyspiste

Luhangan kunnassa on uusi, pysyvä paikka vaarallisen jätteen keräämiseen. Vaaralliseksi luokiteltua jätettä (mm. maalit, liuottimet, öljyt, torjunta- ja desinfiointiaineet) voi tuoda lukittuihin kaappeihin, jotka sijaitsevat Kylätalon (Kotipellontie 1, Luhanka) alapihalla, alaoven vieressä sijaitsevalla kierrätysastioiden alueella. Tarkista lajitteluohjeet mm. vaaralliselle jätteelle kunnan verkkosivuilta www.luhanka.fi/lajitteluohjeet.

Vaaralliset jätteet tulee merkitä selkeästi! Jätteiden jatkokäsittelyn kannalta on tärkeää, että tiedetään, mitä purkissa tai pussissa on. Paras pakkaus vaaralliselle jätteelle on sen alkuperäinen myyntipakkaus. Huonosti suljettuun lasipulloon tai ohueen muovipulloon pakattu kemikaali on riski kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

Jätteitä voi tuoda kaappeihin pääkirjaston aukioloaikoina. Tarkista kirjaston aukioloajat ja poikkeusajat kunnan verkkosivuilta www.luhanka.fi/kirjasto. Kirjastonhoitaja avaa kaapin pyydettäessä. Kaapit pidetään muuten lukittuna turvallisuussyistä.


SER-jätteen keräyspiste

Luhangan kunnan pysyvä sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) kierrätyspiste, vihreä lukittu kontti, sijaitsee Kylätalon takana osoitteessa Kotipellontie 1, Luhanka.  

Kierrätyspisteelle voi tuoda SER-jätettä Luhangan pääkirjaston aukioloaikoina, jotka voit varmistaa osoitteesta www.luhanka.fi/kirjasto.

Kirjastonhoitaja avaa kierrätyskontin pyydettäessä. Kontti pidetään muuten lukittuna mm. tietoturvasyistä.

SER-jätettä ovat käytöstä poistetut laitteet, jotka toimiakseen tarvitsevat sähkövirtaa, akkua, paristoa tai aurinkoenergiaa, esim. kodinkoneet, kodin elektroniikka, sähkötyökalut sekä valaisimet ja lamput (ei hehku- tai halogeenilamppuja). Luhangan kunnan SER-kierrätyspisteelle voi lisäksi tuoda akkuja ja paristoja.

Jätteiden lajitteluohjeet voit tarkistaa osoitteesta www.luhanka.fi/lajitteluohjeet.


Luhankalaiset voivat kierrättää poistotekstiilit UFF-keräyspisteellä Joutsassa

Kuntien vastuulla on järjestää asumisesta syntyvien jätteiden vastaanotto eli kuluttajilta syntyvän tekstiilijätteen sekä poistotekstiilien keräys ja käsittely. Poistotekstiilit ovat loppuun kuluneita, mutta kuivia ja puhtaita vaatteita ja kodin tekstiilejä, joita voidaan hyödyntää vielä materiaalina. Keräyspisteille voi siis viedä esimerkiksi käyttökelvottomia tai rikkinäisiä vaatteita, lakanoita, pyyhkeitä ja pöytäliinoja. 

Luhangassa syntyvä poistotekstiili ja uudelleen käytettävä tekstiili voidaan toimittaa UFF-keräyspisteeseen Joutsassa, osoitteessa Myllytie 1, Joutsa.

UFF keskittyy ensisijaisesti keräämään sellaisenaan uudelleenkäyttökelpoisia vaatteita. Ympäristölle on kuitenkin aina paras vaihtoehto, että myös poistotekstiilit päätyvät keräysastioihin ja kierrätettäväksi. UFF hoitaa vaatteiden ja tekstiilien lajittelun ja ohjaa ne uudelleenkäyttöön sellaisenaan tai materiaalina.

Lue lisää UFF:n verkkosivuilta www.uff.fi.

Pysyvästi likaiset, märät, homeiset tai muuten käyttökelvottomat tekstiilit, eli varsinainen tekstiilijäte, tulee laittaa aina sekajätteeseen, josta ne päätyvät poltettavaksi. Myöskään käytettyjä alusvaatteita ei hygieniasyistä saa viedä keräyspisteisiin.  


Neuvonta jätehuoltoasioissa

Puh. 040 3479 209 / Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo
Puh. 040 3479 213 / Tekninen toimisto, Nina Ilmonen