AjankohtaistaUutinen

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia päivitetään Luhangan kunnan pohjavesialueilla

Luhangan kunta ja Keski-Suomen ELY-keskus päivittävät yhteistyössä pohjavesialueiden suojelusuunnitelman Luhangan kunnan pohjavesialueille. Suunnitelman päivitystyö on käynnissä ja siitä vastaa Sweco Finland Oy, joka tulee suorittamaan työn aikana maastokäyntejä syksyllä 2024. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma tulee valmistuessaan kuntalaisten nähtäville ja kommentoitavaksi.

Suojelusuunnitelman tarkoituksena on pyrkiä suojelemaan pohjavesialueet ehkäisemällä pohjaveden laadun heikkenemistä ja säilyttämään pohjavesiesiintymien antoisuudet hyvinä. Suojelun ensisijaisena tavoitteena on kaikkien uusien riskien välttäminen ja olemassa olevien riskien minimointi. Suojelusuunnitelmassa kuvataan pohjavesialueiden hydrogeologisia olosuhteita sekä pohjaveden laatua ja siihen kohdistuvia riskejä. Kartoituksen pohjalta määritellään toimenpidesuositukset riskien pienentämiseksi.