Arkisto ja kirjaamo

Luhangan kunnan keskusarkistotilat ja kirjaamo sijaitsevat virastotalolla, osoitteessa Hakulintie 2, Luhanka. Keskusarkisto vastaanottaa ja säilyttää pitkään ja pysyvästi säilytettävät aineistot, joita ovat esimerkiksi pöytäkirjat.

Arkisto

Arkistotoimen tehtävänä on

  • varmistaa asiakirjojen käytettävyys ja säilyminen
  • huolehtia asiakirjoihin liittyvästä tietopalvelusta
  • määritellä asiakirjojen säilytysarvo
  • hävittää tarpeeton aineisto

Asiakirjojen julkisuutta ja käyttöä rajoittaa julkisuuslaki, henkilötietolaki ja muutamat muut erityislait. Asiakirjojen käytössä noudatetaan yleisten asiakirjojen käsittelystä annettuja ohjeita.

Arkiston tietopalvelu palvelee kuntalaisia, kunnan henkilökuntaa, tutkijoita, yrityksiä, yhteisöjä ja muita asiakkaita.

Kirjaamo

Kirjaamoon voi tuoda hakemuksia, aloitteita ja muita kuntalaisten asiakirjoja. Yhteisten asioiden hoitoon liittyvät asiakirjat kirjataan diaariin kirjaamossa ja laitetaan valmisteltaviksi hallintokuntiin. Kirjaamosta voi kysellä diaariin kirjattujen asioiden käsittelyn vaiheesta ja kysyä valmistelevaa henkilöä. Kirjaamosta voi pyytää myös asiakirjoja nähtäväksi.

Kirjaamo hoitaa myös kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaulua, joka sijaitsee kunnantalon ulko-oven vieressä. Verkossa kuulutukset julkaistaan Dynasty tietopalvelussa.

Avoinna:
arkisin klo 9.00 -15:00
viikonloppuisin suljettu

Asiakirjoja voi jättää myös kunnantalon postilaatikkoon.

Kirjaamon käyntiosoite:
Kunnanvirasto
Hakulintie 2, 19950 Luhanka

Kirjaamon postiosoite:
Luhangan kunta
Kirjaamo
Hakulintie 2, 19950 Luhanka

Kirjaamon sähköpostiosoite:
luhanka@luhanka.fi

Luhangan kunnanvirasto