Graafiset elementit

Luhangan kunnan viestinnän graafisia elementtejä.

Käytä tällä sivulla ladattavia aineistoja luodessasi uusia viestintämateriaaleja. Yleisimmin käytetyistä materiaaleista on tarjolla valmiit pohjat, joko julkisena tai kunnan sisäisessä jakelussa. Tutustu niihin ennen uuden valmistamista.

Logo, vaakuna, www-osoite ja alatunnisteen grafiikka

Luhangan kunnan logoa, www-osoitetta ja alatunnisteen kaarevaa grafiikkaa käytetään kunnan viestintä- ja markkinointimateriaaleissa.

Kunnan vaakunaa käytetään vain kunnan virallisissa materiaaleissa ja dokumenteissa, yhdessä muiden graafisten elementtien kanssa.


Logo

VIHREÄ. YLEISESTI KÄYTETTY LOGO VÄRILLISIIN MATERIAALEIHIN
Fontit: Luhanka Alegreya SC Väri: CMYK: C100 M27 Y100 K0 | RGB: #007E3D
Slogan: Amatic SC Väri: CMYK: musta 80%| RGB: #585858

MUSTAVALKEA. KÄYTETÄÄN MUSTAVALKEISSA MATERIAALEISSA
Fontit: Luhanka Alegreya SC Väri: CMYK: musta90% | RGB: #3C3B3A
Slogan: Amatic SC Väri: CMYK: musta 80%| RGB: #585858

VALKOINEN. KÄYTETÄÄN TARVITTAESSA, RIIPPUEN TAUSTASTA
Fontit: Luhanka Alegreya SC Väri: valkoinen | RGB: #FFFFFF
Slogan: Amatic SC Väri: valkoinen| RGB: #FFFFFF

Verkko-osoite

Fontti: Amatic SC (madallettu 61%) Väri: CMYK: musta 80% tai valkoinen | RGB: #585858 tai #FFFFFF
(Huom! käytetään valkoisena taustavärin niin salliessa)

SISU-mäyrähahmot

HUOM! Luhangan Sisu, mäyrähahmot ovat tekijänoikeuslain alaisia teoksia. Lyhyesti: Vain Luhangan kunnalla on oikeus käyttää Sisu-hahmoja viestinnässään ja erilaisissa graafisissa tuotteissa. Luhangan kunta omistaa hahmojen omistaja- ja tekijänoikeudet ja on ainoa taho, joka voi antaa luvan Sisu-hahmojen käyttöön muissa kuin Luhangan kunnan omassa viestinnässä.

Hahmojen käyttö kaupallisissa tuotteissa tai vastikkeellisesti on kielletty ilman sopimusta Luhangan kunnan kanssa. Kannattaa kysyä käyttölupaa kunnasta!

Luhangan viestinnässä seikkailee kunnan maskotti SISU-mäyrä

Sisu -mäyrä seikkailee Luhangan kunnan viestinnässä monipuolisesti. Sen käyttö kunnan omassa viestinnässä on vapaampaa kuin kunnan vaakunan käyttö. Hahmosta on valmistettu useisiin käyttökohteisiin soveltuvia variaatioita, kunnan viestintää varten.


Sisuliiga – tunnus. Se Luhangan ärjympi Sisu-hahmo


Luhangan kunnan vaakuna

Luhangan vaakuna

Määräykset vaakunan käytöstä

Luhangan kunnan vaakunan käyttämiseen on aina pyydettävä lupa kunnalta, mikäli vaakunaa käytetään esineissä, tavaroissa tai julkaisuissa joita on tarkoitus myydä tai luovuttaa vastikkeellisesti tai vastikkeetta tai julkaista julkisesti missä tahansa mediassa.

Vaakunan käytön tulee aina noudattaa yleisesti hyväksyttyjä heraldisia periaatteita ja olla uskollinen vaakunaopin säännöille ja perinteille.

Lupaa vaakunan käyttöön ei myönnettä mikäli vaakunaa käytetään sen arvoa alentavalla tavalla tai sopimattomasti.

Vaakunan ensisijainen käyttö on varattu Luhangan kunnalle. Ja sitä käytetään osana kunnan virallista viestintää.

Vaakunaa ei tule käyttää siten, että sen käyttö aiheuttaa epäselvyyttä tai sekaannusta vaakunan viralliselle käytölle.

Luhangan kunta voi vaatia vaakunan käytön poiston tai hankkia juridisen päätöksen vaakunan käytön lopettamiseksi mikäli vaakunaa käytetään sopimattomalla tavalla.


Viranhaltijoiden lehdistökuvat

Luhangan kunnan viranhaltijoiden lehdistökuvat voit ladata alla olevasta kuvagalleriasta.