Osallistu ja vaikuta

Jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus vaikuttaa kunnan asioihin. Vaikuttaa voit äänestämällä kuntavaaleissa, mutta myös esimerkiksi lähtemällä aktiivisesti mukaan yhdistystoimintaan.

Yhteiseen päätöksentekoon voit osallistua antamalla palautetta nähtävillä olevista suunnitelmista tai keskustelemalla aiheesta sitä valmistelevien henkilöiden kanssa

Valtuuston kokoukset ovat julkisia, niitä pääsevät seuraamaan kaikki kuntalaiset. Valtuuston kuten myös kunnanhallituksen ja lautakuntien kokoukset kuulutetaan etukäteen kunnan verkkosivulla Ilmoitustaululla. Esityslistat ennen kokousta ja pöytäkirjat kokousten jälkeen pääsee näkemään kunnan verkkosivujen kautta.

Valtuuston ja lautakuntien lisäksi kunnassa on mm. vanhus- ja vammaisneuvosto.


Alempana tällä sivulla voit antaa palautetta tai tehdä kuntalaisaloitteen.


Palautelomake

Voit antaa palautetta Luhangan kunnalle PALAUTELOMAKKEELLA.

Palautteet käsitellään, välitetään tarvittaessa eteenpäin ja kysymyksiin vastataan. Kiitos palautteestasi jo etukäteen!


Kuntalaisaloite

Tulossa pian.