Osallistu ja vaikuta

Jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus vaikuttaa kunnan asioihin. Vaikuttaa voit äänestämällä kuntavaaleissa, mutta myös esimerkiksi lähtemällä aktiivisesti mukaan yhdistystoimintaan.

Yhteiseen päätöksentekoon voit osallistua antamalla palautetta nähtävillä olevista suunnitelmista tai keskustelemalla aiheesta sitä valmistelevien henkilöiden kanssa.

Valtuuston kokoukset ovat julkisia, niitä pääsevät seuraamaan kaikki kuntalaiset. Valtuuston, kuten myös kunnanhallituksen ja lautakuntien kokouksista ilmoitetaan etukäteen kunnan verkkosivujen kautta osoitteessa www.luhanka.fi/esityslistat-ja-poytakirjat. Esityslistat ennen kokousta ja pöytäkirjat kokousten jälkeen julkaistaan Dynasty tietopalvelussa.

Valtuuston ja lautakuntien lisäksi kunnassa on mm. vanhus- ja vammaisneuvosto.


Alempana tällä sivulla voit antaa palautetta tai tehdä kuntalaisaloitteen.


Palautelomake

Voit antaa palautetta Luhangan kunnalle palautelomakkeella, joka löytyy alla olevan painikkeen takaa.


Palautteet käsitellään, välitetään tarvittaessa eteenpäin ja kysymyksiin vastataan.

Kiitos palautteestasi jo etukäteen!


Kuntalaisaloite

Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Kaikki kunnassa vireille tulleet aloitteet käsitellään toimivaltaisessa kunnan viranomaisessa ilman aiheetonta viivytystä. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kuntalaisaloitteita voit tehdä Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa. Samassa palvelussa voit myös kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita. Kuntalaisaloite.fi on oikeusministeriön tarjoama palvelu ja sen käyttö on turvallista ja maksutonta.

Kun kuntalaisaloite saapuu Luhangan kuntaan, sen käsittelee se kunnan viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle ilmoitetaan, onko aloite johtanut toimenpiteisiin.