Ajankohtaista

Mediatiedote: Luhanka haluaa jatkaa saaristo-osakuntana myös tulevaisuudessa

Julkaistu 9.9.2019

Luhangan kunnanhallitus on kokouksessaan 9.9. päättänyt hakea edelleen saaristo-osakunta statusta maa- ja metsätalousministeriöltä.

Kunnanhallitus toteaa lausunnostaan, että kunnan pinta-alasta noin kolmannes on vesialueita, jotka jakavat maa-alueen pääosin kahteen osaan. Saaristomaisuus ja sen seurauksena muodostuvat pitkät etäisyydet kunnan palvelukeskuksesta kirkonkylällä kunnan eri osiin vaikuttavat kuntalaisten asiointiin, kunnan palvelujen tuottamiseen sekä kunnan sisäisen rakenteen kehittymiseen merkittävästi.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle kuntastrategian hyväksymistä.

Strategian visio on olla kiinnostavin pieni kunta Suomessa ja missio on tarjota aito ja helppo vaihtoehto Suomen kaupungistumiselle ja parantaa ihmisten elämän laatua.

Strategiaa toteutetaan viidellä eri strategiakärjellä, jotka ovat:

  1. Yhdessä onnistumme
  2. Elämän perusarvot ja jatkuvuus
  3. Vastuu luonnosta ja maapallosta
  4. Saaristo-osakunta Päijänteellä
  5. Laadukkaat lähipalvelut

Kunnanhallitus päätti myös laittaa kunnanviraston kiinni aina aukiolopäivinä kello 11.00-12.00, jotta virastotyöntekijöiden työtehtävien joustava hoitaminen parantuisi.

Lisätietoja:

Tuomo Kärnä
Kunnanjohtaja
040 551 0134
tuomo.karna@luhanka.fi

Martti Viinikainen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
040 832 1650