AjankohtaistaUutinen

Presidentinvaali 2024 Luhangassa

Presidentinvaali 2024 toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024. Vaalipäivänä äänestyshuoneistot avataan klo 9.00 ja suljetaan klo 20.00.

Näissä vaaleissa Luhangassa on ensimmäistä kertaa vain yksi äänestysalue ja siksi presidentinvaalin varsinaisena vaalipäivänä 28.1. on avoinna vain yksi äänestyshuoneisto, Luhangan kylätalon yläkerrassa klo 9.00-20.00.

Luhangan kylätalo
Kotipellontie 1, Luhanka

Kylätalon yläkerta toimii myös ennakkoäänestyspaikkana. Ennakkoon on Luhangassa mahdollista äänestää

17.-19.1.2024 klo 9.00-15.00
22.-23.1.2024 klo 9.00-15.00

Mikäli presidentinvaaleissa järjestetään toinen kierros, niin se pidetään sunnuntaina 11.2.2024. Mahdollisen toisen vaalin vaalipäivänä äänestyshuoneistot avataan klo 9.00 ja suljetaan klo 20.00. Myös silloin Luhangan äänestyshuoneistona toimii Luhangan kylätalon yläkerta.

Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys on Luhangassa mahdollista Kylätalolla

31.1.-2.2.2024 klo 9.00-15.00
5.-6.2.2024 klo 9.00-15.00

Kotiäänestys

Kotiäänestys on mahdollista. Mikäli haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on siitä ilmoitettava viimeistään 16.1.2024 klo 16.00 kirjallisesti keskusvaalilautakunnan sihteerille kunnanvirastoon, osoitteeseen

Luhangan kunnan keskusvaalilautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka

tai puhelimitse 040 0521 210 / Satu Suoranta.

Mikäli vaaleissa järjestetään toinen kierros, niin silloin kotiäänestyksestä on ilmoitettava viimeistään 30.1.2024 klo 16.00 kirjallisesti keskusvaalilautakunnan sihteerille tai puhelimitse 040 0521 210 / Satu Suoranta.

Kotiäänestykseen on oikeutettu äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällainen henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jolla on kunnan kanssa omaishoitosopimus.

Kotiäänestyksen toimittamisesta ja ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjälle etukäteen. Laitosäänestyksen toimittamisesta ja ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjälle etukäteen.

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään tullessaan äänestämään ennakkoäänestykseen tai vaalipäivän/vaalipäivien äänestykseen.