AjankohtaistaKiinteistöveroselvitys

Rakennusten selvitystyö alkamassa

Luhangan kunnan alueella aloitetaan rakennusten tietojen päivitystyö. Rakennusten tiedoissa on puutteita, ja asukkaiden tasapuolisen kohtelun vuoksi ne pitää saattaa ajan tasalle. Kunnanhallitus on käynnistänyt maaliskuussa 2019 rakennusten selvitystyön.
Hankkeen suorittaa Perlacon Oy.

Kiinteistöille tehdään tarvittaessa mittauskäyntejä kesä – lokakuussa 2019.
Työn etenemistä ja tiedottamista voi seurata internetissä sivulla www.luhanka.fi/kiinteistoveroselvitys

Tiedustelut ja yhteydenotot
Mittauskäynnit ja kysymykset:
Tuija Lilja 040 149 0344
tuija.lilja@perlacon.fi

Rakennuslupa-asiat:
Rakennustarkastaja
Risto Salonen 040 555 8204
risto.salonen@luhanka.fi

Toimistosihteeri Nina Ilmonen 040 3479 213
nina.ilmonen@luhanka.fi