AjankohtaistaIlmoitustauluKuulutukset

Sivistysjohtajan virka

Luhangan kunta hakee:
Sivistysjohtajaa vakinaiseen virkasuhteeseen 1.8.2021 alkaen.

Sivistysjohtajalla on vastuullaan laaja toimiala, johon kuuluu varhaiskasvatus (päivähoito ja esiopetus), perusopetus, kirjasto, kansalaisopisto, kulttuuri, nuorisotyö, liikunta ja ulkoilu sekä hanketyö. Sivistysjohtaja johtaa Luhangan koulun toimintaa rehtorina ja toimii varhaiskasvatuksen, kirjaston ja koulun henkilökunnan esimiehenä. Sivistysjohtaja vastaa toimialansa talouden ja toiminnan suunnittelusta ja seurannasta. Hän toimii päätöksenteossa valmistelijana ja esittelijänä ja kuuluu kunnan johtoryhmään. Tehtävässä toimitaan tiiviissä yhteistyössä kunnan kaikkien toimialojan kanssa.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto, hyvä kokemus sivistystoimen hallinnollisista ja taloudellisista asioista sekä opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (986/1998) 2. luvun 2 §:n mukainen kelpoisuus. Lisäksi edellytetään hyvää toimialan tuntemusta. Tehtävän menestyksekkäässä hoitamisessa tarvitaan erinomaisia vuorovaikutus-, yhteistyö- ja esimiestaitoja sekä vahvaa kehittämisotetta ja ahkeruutta.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Luhanka on savuton kunta

Virka on vakinainen alkaen 1.8.2021
Hakuaika 9.6.-23.6.2021
Virkaan sovelletaan kunnallista virka- ja työehtosopimusta ja kuuden kuukauden koeaikaa
Hakemukset liitteineen ja palkkatoiveineen sähköisesti osoitteeseen luhanka@luhanka.fi 23.6.2021 klo 15.00 mennessä

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja
Tuomo Kärnä
0405510134
tuomo.karna@luhanka.fi