Ajankohtaista

Tiedote elintarvikelain mukaisesta valvonnan perusmaksusta vuodesta 2022 alkaen

Uuden elintarvikelain (297/2021) mukaisesti kunta perii vuosittain 150 euron suuruisen valvonnan perusmaksun elintarvikevalvonnan piirissä olevilta valvontakohteilta 1.1.2022 alkaen. Valvonnan perusmaksu koskee lähes kaikkia kunnan valvomia elintarvikehuoneistoja ja elintarviketoimintoja sekä elintarvikekontaktimateriaalitoimijoita. 

Valvonnan perusmaksu on veroluonteinen maksu, joka on samansuuruinen kaikille toimipaikoille. Maksu peritään 1.1.2022 elintarvikevalvonnan kohderekisterissä olevilta valvontakohteilta.

Ilmoita elintarviketoiminnan lopetuksesta Jyväskylän seudun ympäristöterveyteen

Jos elintarvikehuoneiston toiminta on päättymässä 31.12.2021 mennessä, ilmoita lopetuksesta Jyväskylän seudun ympäristöterveyteen mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään joulukuussa 2021.

Voit ilmoittaa lopetuksesta vapaamuotoisesti sähköpostitse: ymparistoterveys@jyvaskyla.fi Ilmoita viestissäsi toimijan nimi, y-tunnus, toimipaikan nimi ja osoite sekä toiminnan lopetuspäivämäärä.

Toimipaikan lopetus huomioidaan aikaisintaan ilmoitushetkestä alkaen.

Poikkeukset valvonnan perusmaksusta

Valvonnan perusmaksu ei koske seuraavia elintarvikehuoneistoja ja elintarviketoimintoja:

  • alkutuotanto
  • yleishyödyllinen toiminta
  • kyläkaupat
  • pienimuotoinen riistan lihan myynti

Vaikka elintarvikehuoneisto tai toiminta olisi vapautettu valvonnan perusmaksusta, niin kohteet ovat edelleen elintarvikevalvonnan piirissä. Valvonnan perusmaksua ei myöskään peritä toiminnan keskeyttämisestä ilmoittaneilta toimipaikoilta.

Elintarvikevalvonnan tarkastuksista peritään maksut entiseen tapaan.

Lisätietoja

Yleistä elintarvikevalvonnan perusmaksusta: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/valvonta/valvonnan-perusmaksu/

Perusmaksusta vapautetuista toiminnoista tarkemmin (mm. yleishyödylliset toiminnat, kyläkaupat ja pienimuotoiset riistan lihan myyjät): https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/valvonta/valvonnan-perusmaksu/perusmaksusta-vapautettu-toiminta/

Ruokavirasto laatii lähiviikkoina tarkentavia valtakunnallisia ohjeita maksun perimiseen liittyen.

Mahdolliset lisäkysymykset ja tiedustelut pyydämme ensisijaisesti lähettämään sähköpostitse: ymparistoterveys@jyvaskyla.fiJyväskylän seudun ympäristöterveys

Käyntiosoite: Rakentajantalo, Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä 
Postiosoite: PL 233, 40101 JYVÄSKYLÄ

ymparistoterveys@jyvaskyla.fi

https://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/ymparistoterveys/elintarvikevalvonta