AjankohtaistaKorona

Yksinyrittäjien korona-avustus avautumassa

Maan hallitus on linjannut 8.4.2020 kehysriihessään, että kuntien kautta kohdennetaan 250 milj. euron tuki yksinyrittäjille. Avustuksen tarkoituksena on vakauttaa koronaepidemian aiheuttamaa häiriötilannetta yrityksissä.

Mistä haetaan:

Kunnasta, jossa yritys on kirjoilla. Hakulinkki Luhangan yrittäjille pyritään avaamaan 20.4.2020. Avustuksen maksatuksia aletaan tekemään heti, kun kunta on saanut valtionapupäätöksen. 

Mihin kustannuksiin: 

16.3. – 31.8.2020 aikavälillä tulleisiin/tuleviin yritystoiminnan kustannuksiin. Kiinteät ja muuttuvat yritystoiminnan kustannukset. Tämä tuki ei kohdistu yrittäjän palkkaan, eikä vaikuta työttömyysetuuden saamiseen. 

Kuka voi hakea:

Päätoiminen yksinyrittäjä, jonka liiketoiminta on häiriintynyt koronaepidemian johdosta ja aiheuttanyt vähintään 30 % liikevaihdon laskun. Yritystoiminta on kannattavaa ja yrittäjä työskentelee yksin. Kaikki toimintamuodot ml. kevytyrittäjyys käyvät tähän. Vuoden 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus tai ennakkoveroilmoitus on liitettävä mukaan, joiden perusteella kannattavuus todetaan. Jos yritystoiminta on uutta, päätoimiseksi yrittäjäksi luetaan 20 000 euron vuosituloon yltävä yritys (jaettuna jo toimituille kuukausille). Tuki voidaan periä takaisin, jos sitä on väärinkäytetty tai haettu väärin perustein.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Jos yrittäjällä on useampi yritys, hän voi saada avustusta vain yhteen yritykseen. Tuki on kertaluonteinen.  

Paljonko tuki on:

2000 euroa yrittäjää kohden. Tuesta ei mene veroja. Avustus on de minimis -tukea kokonaisuudessaan. Luhankalaisille yrityksille kohdistetaan valtion tukea 48.683 euroa.

https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

Lisätietoja:
Kunnanjohtaja
Tuomo Kärnä
040 551 0134
tuomo.karna@luhanka.fi