IlmoitustauluKuulutukset

​Kuulutus maa-aineslain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 a &:n mukaisesta päätöksestä​

Luhangan kunnan lupalautakunta on myöntänyt kokouksessaan 18.11.2021 § 19 Ahti Weijolle maa-aineslain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaisen yhteisluvan kalliokiviaineksen ottoon, louhintaan ja murskaukseen Luhangan kunnan Luhangan kylässä sijaitsevalle tilalle Vanhonen 435-402-2-268.  

Nähtävilläpito 

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 25.11.2021-3.1.2022 välisen ajan Luhangan kunnan internet-sivustolla osoitteessa www.luhanka.fi -> Kunta -> Ilmoitustaulu. Päätös on nähtävillä Luhangan kunnan internet-sivustolla Lupalautakunnan pöytäkirjan liitteenä osoitteessa www.luhanka.fi -> Kunta -> Päätöksenteko -> Esityslistat ja pöytäkirjat -> Lupalautakunta 3,2021. 

Tiedoksisaanti ja muutoksenhaku 

Tämä kuulutus on julkaistu Luhangan kunnan internet-sivustolla 25.11.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Tähän päätöksen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 3.1.2022. 

Lisätietoja 

Rakennustarkastaja Risto Salonen p. 040 555 8204, risto.salonen@luhanka.fi